Onze tarieven

Betaalbare warmte

Wat betaal je voor duurzame warmte, warm tapwater en verkoeling bij Eteck? En is dat duurder dan gas? We leggen het je graag uit. Zo weet je wat je kunt verwachten.

Is duurzame warmte duurder?

Een veel gestelde vraag. Als je alle kosten meetelt, zoals onderhoud en vervanging, is dit niet het geval. De kosten mógen ook niet hoger zijn dan bij gebruik van gas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt hiervoor ieder jaar tarieven vast op basis van de Warmtewet. Daarbij wordt uitgegaan van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dit principe houdt in dat de prijs van onze warmtelevering niet hoger mag zijn dan het gebruik van gas als energiebron.

Wat is een warmtenet en waar betaal je precies voor?

Natuur & Milieu maakte een video waarin uitleg wordt gegeven over het warmtenet en wat dit precies inhoudt.

Tarieven 2023

Het is al langere tijd onrustig op de energiemarkt. Die onrust heeft de prijzen op de internationale energiemarkt opgedreven. Eteck betreurt de noodzaak van de hoge warmtetarieven voor haar klanten. Net als huishoudens lopen warmtebedrijven aan tegen de extreme prijzen voor elektriciteit en gas.

De stijging van de tarieven van Eteck zijn dus het directe gevolg van de stijgende inkoopkosten van elektriciteit en gas voor het jaar 2023. De inflatie treft ook onze onderneming en wij zien geen andere mogelijkheid dan de hogere kosten door te berekenen aan onze eindgebruikers om nu en in de toekomst een gezonde bedrijfsvoering te hebben en te kunnen blijven investeren in de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.

Comfortabele warmte

Wij leveren duurzame warmte. Hiervoor brengen wij maandelijks kosten in rekening, bestaande uit vaste kosten en, indien van toepassing, variabele kosten op basis van je verbruik.

Meer over warmte

Warm tapwater

Voor een groot aantal woningen leveren wij ook warm tapwater. Zodat je comfortabel kunt douchen en afwassen. Je betaalt dan voor de gebruikte warmte en het eventueel geleverde water.

Meer over warm tapwater

Aangename verkoeling

In sommige gevallen zorgen wij ook voor verkoeling. Hierdoor heb je een plezierig klimaat in huis. Het hele jaar rond.

Meer over verkoeling

Warmtewet

Op veel van onze projecten is sinds 1 januari 2014 de Warmtewet van toepassing. De Warmtewet biedt iedereen die collectief warmte ontvangt bescherming. Afgelopen jaar heeft de Warmtewet een aantal wijzigingen ondergaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de tarieven specifieker heeft moeten vaststellen. Voorgaande jaren was er één tarief voor de warmteaansluiting. Daarin is vanaf 2020 onderscheid gemaakt tussen de drie functies van de warmteaansluiting:

1) alleen ruimteverwarming

2) alleen warm tapwater

3) combinatie van ruimteverwarming en warm tapwater

Daarnaast heeft de ACM tarieven voor diverse afleversets vastgesteld, waar dit voorheen niet was gereguleerd.

Toelichting op de (jaar)nota

Maandelijks brengen wij kosten voor het gebruik van warmte in rekening. Voor jouw woning wellicht ook de kosten voor warm tapwater en verkoeling. We begrijpen dat je graag wilt weten hoe deze tarieven zijn opgebouwd en wat er nu precies op de factuur staat. We leggen het je graag uit.

Over je maandbedrag en jaarnota