Zelfhulp afleverset

Jouw woning heeft een afleverset

Je woning is aangesloten op een warmtenet. De warmte komt via het warmtenet en de afleverset jouw woning binnen en wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning en het tapwater. Op deze pagina vind je uitleg over de warmte installatie in jouw woning en wat je zelf kunt doen om deze installatie te onderhouden of storingen op te lossen. Omdat we veel verschillende installaties hebben, is de informatie op deze website zo algemeen mogelijk. Op MijnEteck vind je ook een informatiekaart met specifieke informatie en instructies voor jouw woning.

Stap 1 - De werking van het systeem

De warmte-installatie in jouw woning is onder te verdelen in twee delen: de afleverset en de binnenhuisinstallatie. De afleverset hangt meestal in de meterkast of bergruimte. Vaak is het een witte of grijze box maar zoals eerder genoemd werken we met verschillende types dus het kan dat jouw afleverset een andere kleur heeft. De afleverset kan een warmtapwaterapparaat hebben en een warmtemeter en heeft drie functies: 1. Je woning verwarmen: het warme water stroomt vanuit het warmtenet via de afleverset de binnenhuisinstallatie (vloerverwarming, radiatoren of convectoren) van jouw woning in. Het water wat afgekoeld is, stroomt via de afleverset weer terug naar het warmtenet. 2. Warmtapwater leveren: bij de meeste woningen zit in de afleverset een warmtapwaterapparaat. Dit apparaat zorgt ervoor dat het koude water verwarmd wordt zodat je gebruik kan maken van warm water in bijvoorbeeld de badkamer. 3. Warmteverbruik bijhouden: aan de afleverset zit een meter gekoppeld die het warmteverbruik registreert in gigajoules (GJ). Let op, deze video gaat over WKO dit is niet op alle projecten met een afleverset het geval, de bron kan per project verschillen. Deze video betreft een WKO met extra warmtebron, in dit geval aquathermie. Dat kunnen ook andere bronnen zijn, zoals PV-panelen of uitsluitend energie uit de bodem.

Stap 2

Zelf een (storings)probleem verhelpen

Help, ik heb problemen met:

 • Verwarmen

  • Geen warmte in huis kan diverse oorzaken hebben. Ga het volgende na:

   • Speelt dit probleem in alle ruimten van de woning? Maak dan een melding aan bij Eteck (zie stap 3).
   • Speelt het probleem in een enkele ruimte en werkt de verwarming in andere ruimten wel? Het probleem zit dan in de binnenhuisinstallatie. Ga naar deze pagina om te zien wat je het beste kunt doen.
   • Is de huidige temperatuur te laag of te hoog? Bij een te lage temperatuur; maak een melding aan bij Eteck (zie stap 3). Bij een te hoge temperatuur; zie hieronder.
   • Krijg je meer warmte dan waar je om vraagt? Zet de thermostaat wat lager. Lost dit het probleem niet op? De oorzaak van het probleem zit waarschijnlijk in de binnenhuisinstallatie van je woning. Ga naar deze pagina om te zien wat je het beste kunt doen.
   • Heb je de werking van de thermostaat gecheckt? Als deze niet naar behoren werkt of niet reageert zoals gebruikelijk dan is het raadzaam om eerst de batterijen te vervangen. Dit is niet bij alle thermostaten mogelijk.
   • Wordt er flow/stroming gemeten door de warmtemeter? Je kunt dit controleren door op het pijlsymbool op je Kamstrup of Sharky meter te drukken. Heb je een meter van een ander merk, dan is het zelf uitlezen meestal niet mogelijk. Als je ziet dat er geen flow/stroming gemeten wordt, maak dan een melding aan bij Eteck (zie stap 3).

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Je krijgt meer warmte dan waar je om vraagt. Voer het volgende uit:

   • Zet de thermostaat wat lager. Lost dit het probleem niet op? De oorzaak van het probleem zit waarschijnlijk in de binnenhuisinstallatie van je woning. Ga naar deze pagina om te zien wat je het beste kunt doen.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
 • Warm water

  • Als een kraan geen warm water geeft, kan dat verschillende oorzaken hebben. Doorloop deze stappen:

   • Komt er helemaal geen water uit je kranen? Neem contact op met je drinkwaterleverancier.
   • Controleer of uit andere kranen in je woning wel warm water komt. Geeft maar één kraan geen warm water? Dan is de kraan waarschijnlijk kapot. Neem contact op met je verhuurder (huurwoning) of met een loodgieter (koopwoning) of vervang de kraan zelf.
   • Heb je een boiler in huis en net een warme douche of warm bad genomen (of op een andere manier gebruik gemaakt van warm water)? Waarschijnlijk is deze dan leeg, de boiler is begrensd aan een maximale hoeveelheid water. Enkele uren geduld en je kunt weer gebruik maken van warm water.
   • Geeft geen enkele kraan warm water? Maak een melding aan bij Eteck (zie stap 3).

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
 • Koelen

   • Controleer op de informatiekaart in MijnEteck of de koelfunctie in de woning handmatig geactiveerd moet worden. In sommige gevallen is dit aan de orde.
   • Zorg er vervolgens voor dat de gewenste temperatuur op de thermostaat lager staat ingesteld dan de gemeten temperatuur in de woning. Het kan enige tijd – uren tot dagen - duren voordat je het effect merkt. Met onze passieve vloerkoeling (anders dan met airconditioning) is het doorgaans mogelijk de woning enkele graden af te koelen ten opzichte van de buitentemperatuur.
   • Belangrijke tip: Houd zoveel mogelijk ramen en deuren gesloten en beperk instraling van de zon door zonwering of het sluiten van gordijnen.
   • Vergeet de afsluiters (die je mogelijk tijdens het stookseizoen in enkele ruimtes hebt dichtgezet) niet open te zetten voor verkoeling.
   • Heb je in sommige ruimtes wel koeling en in andere ruimtes niet? Het probleem zit dan in de binnenhuisinstallatie. Ga naar deze pagina om te zien wat je het beste kunt doen.
   • Heb je bovenstaande tips opgevolgd en heb je nog steeds in geen enkele ruimte koeling? Maak dan een melding aan bij Eteck (zie stap 3).

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
 • Overige storingen en vragen

  • We maken onderscheid tussen lekkage in onze installatie en de binnenhuisinstallatie, zie de beschrijving van onderdelen op de informatiekaart. De informatiekaart vind je op MijnEteck.

   • Spuit het water eruit? Zet dan zoveel mogelijk afsluiters dicht en bel Eteck.
   • Is het zomer en zijn er waterdruppels zichtbaar? Het is mogelijk dat er sprake is van condensvorming door de levering van koude. Dit is geen lekkage en hoef je niet te melden. Als er veel water vanaf druipt dan is de watertemperatuur mogelijk te laag. Dit is een instelling, neem hiervoor contact op met een installateur (koopwoning) of je verhuurder.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Er komt een hard geluid uit je meterkast. Mogelijk wordt dit geluid veroorzaakt door de warmte-installatie van Eteck of door onderdelen in de binnenhuisinstallatie.

   • Draai alle afsluiters van de warmte-unit dicht.
   • Stopt het geluid niet? De oorzaak van het probleem zit waarschijnlijk in de binnenhuisinstallatie van je woning. Ga naar deze pagina om te zien wat je het beste kunt doen.
   • Stopt het geluid wel? Maak dan een melding aan bij Eteck (zie stap 3).
   • Komt het geluid van buiten je woning? Het geluid komt dan mogelijk uit de technische ruimte. Bel met Eteck om hier melding van te maken (zie stap 3).

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
   • Vaak ontstaat dit doordat de afvoersifon van de inlaatcombinatie droog is komen te staan. Het water in de sifon verdampt door de warmte in de kast. Vul de sifon met een halve liter water, meestal lost dit de stank op. Giet er een paar lepels slaolie achteraan, dan verdampt het water minder snel.
   • Lost dit het probleem niet op? Bel dan een rioolontstoppingsbedrijf of loodgieter (koopwoning) of neem contact op met je verhuurder.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Als je een storing doorgeeft via telefoonnummer 085-0218000, kan later blijken dat de storing buiten onze verantwoordelijkheid valt.

   Dit geldt bijvoorbeeld voor problemen in de binnenhuisinstallatie zoals de vloerverwarming en thermostaten. Deze maken veelal geen onderdeel uit van de installatie van Eteck. In veel gevallen ligt de verantwoordelijkheid van de binnenhuisinstallatie bij de bewoner zelf of de verhuurder.

   Mochten onze medewerkers het vermoeden hebben dat de bron van de storing buiten onze verantwoordelijkheid ligt, dan zullen zij vragen om akkoord te gaan met mogelijk additionele kosten.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
   • Controleer of de ventilatie onderdeel is van de Eteck-installatie. Dit is zelden het geval. Je kunt dit controleren door de informatiekaart op MijnEteck te raadplegen.
   • Het is belangrijk om ieder jaar de filters te vervangen. Je kunt ze ook reinigen door ze af te spoelen en te laten drogen.
   • Is de ventilatie geen onderdeel van de installatie van Eteck? Meld je storing dan niet bij Eteck, maar schakel zelf een installateur in (koopwoning) of neem contact op met je verhuurder.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!

Stap 3

Storing melden

Ontdekte je aan de hand van bovenstaande stappen dat de storing in ons systeem zit? Meld dan je storing:

 • via ons storingsnummer 085 – 02 18 000
 • via MijnEteck
  Let op: gebruik deze weg alleen voor niet urgente storingen. Deze meldingen worden alleen tijdens kantooruren beoordeeld.

Zodra wij jouw melding binnenkrijgen, wordt deze beoordeeld en doorgezet naar onze onderhoudspartij. Soms nemen we eerst contact met je op omdat wij nog vragen hebben over de melding. De onderhoudspartij gaat vervolgens aan de slag om het probleem te verhelpen.

Zit de storing in de binnenhuisinstallatie? Klik door naar deze pagina om te controleren wat je het beste kunt doen.

Stap 4

Zelf je systeem onderhouden

Een aantal dingen kan je zelf doen om je warmte-installatie te onderhouden.

 • Ventileer de ruimte waar de afleverset hangt (meestal de meterkast) goed en blokkeer nooit de openingen voor de ventilatie.
 • Controleer regelmatig of de overloop van de inlaatcombinatie droog is.
 • Controleer bij de start van het stookseizoen (eind september/begin oktober) of alle afsluiters open staan.
 • Controleer of het noodzakelijk is om de warmte-installatie te ontluchten,
  zie instructie: ontluchten warmte-installatie
 • Controleer regelmatig de waterdruk van de installatie. Is deze te laag, dan kan je de installatie bijvullen. Zie hiervoor de instructie: Bijvullen warmtesysteem - verhogen waterdruk. De druk dient minimaal 1,8 bar te zijn. Iets hoger is geen probleem.
 • Controleer ook regelmatig de (eventuele) batterijen in de thermostaat om te voorkomen dat het contact met de afleverset verbroken wordt. Zie hiervoor: Batterijen thermostaat vervangen
 • Voorkom verrassingen en controleer tijdig (in september) of je verwarming werkt. Een eventuele storing kunnen we dan oplossen voordat het echt koud wordt.