Over jouw recht op vergoeding bij storingen

Compensatie

Eteck maakt zo snel mogelijk nadat de storing bij ons bekend is een aanvang met de werkzaamheden om de storing te verhelpen. Dit is niet altijd mogelijk voordat jij hier iets van merkt. Het is natuurlijk heel vervelend als je ongemak ervaart door een storing en het is logisch dat je je afvraagt of je recht hebt op een vergoeding.

Collectieve storing

Bij een collectieve onderbreking van de warmtelevering en/of het warm tapwater heb je recht op een vergoeding. Hierbij gelden twee voorwaarden:

  • De storing heeft langer dan 8 uur geduurd
  • Het is niet de eerste storing in 12 maanden tijd

Voor een storing die korter dan 8 uur duurde, ontvang je geen compensatie. Bij een storing van 8 tot 12 uur ontvang je een compensatie van € 35,00. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, heb je recht op een extra bedrag van € 20,00.

Wij zullen je informeren over deze vergoeding, je hoeft hier zelf geen verzoek voor in te dienen. De compensatie wordt meestal binnen 3 maanden en uiterlijk binnen 6 maanden uitbetaald.

Individuele storing

Of je bij een individuele storing recht hebt op compensatie, is afhankelijk van de situatie. Als je meent dat je recht hebt op compensatie door een storing kun je met ons contact opnemen via ons contactformulier. Wij zullen je aanvraag beoordelen en beslissen of je recht hebt op compensatie.