Storingsregistratie

Ervaar je een storing in de levering van warmte en/of warmtapwater, meld dit dan via het Eteck storingsnummer, de MijnEteck App of ga via onze website naar MijnEteck Online.

Als je een melding bij ons doorgeeft, wordt deze door Eteck of een van onze servicepartners onderzocht. Wordt vastgesteld dat er sprake is van een storing, dan zullen herstelacties worden geïnitieerd. Eteck spant zich daarbij in om je gedurende de duur van de storing voortdurend op de hoogte te houden van de ingezette herstelwerkzaamheden.

Hieronder een overzicht van de door Eteck geregistreerde collectieve storingen in de levering van warmte en/of warmtapwater in de afgelopen jaren:

Storingsregistratie 2023

Storingsregistratie 2022

Storingsregistratie 2021

Storingsregistratie 2020

Storingsregistratie 2019