Laatste update op 01-02-2024

Tarieven 2024

Het einde van het jaar komt in zicht. We vertellen je graag wat je de komende periode kunt verwachten rondom onze jaarlijkse tariefsaanpassing, je eventuele jaarnota en je eerste factuur in het nieuwe jaar. We zijn op dit moment onze tarieven aan het berekenen. Via deze pagina houden we je op de hoogte.

Eteck Livestream

Donderdagavond 1 februari zond Eteck haar eerste livestream uit, speciaal voor klanten op een warmtenet met afleverset. Tijdens de livestream werd ingegaan op jullie ingestuurde vragen over tarieven, techniek en onze dienstverlening. Niet alle vragen konden tijdens de livestream behandeld worden. Iedereen die een vraag voor de livestream heeft ingestuurd, ontvangt de komende dagen een reactie van ons.

Nieuwe warmtetarieven bekend

Onze nieuwe tarieven voor het jaar 2024 zijn berekend en verwerkt in onze systemen en je persoonlijke tariefblad of persoonlijke berekening (bronenergie). De afgelopen periode bent je hierover door ons geïnformeerd. In december heb je van ons bericht ontvangen over onze nieuwe tarieven en de totstandkoming daarvan. De nieuwe tarieven zijn voor je gepubliceerd op MijnEteck.

Jaarnota 2023

In de eerste zes weken van 2024 ontvang je de jaarnota van het jaar 2023. De jaarnota ontvang je alleen als er bij jou maandelijks verbruikskosten in rekening worden gebracht. Heb je in 2023 duurzaam geleefd en minder verbruikt dan je betaald hebt? Dan krijg je het verschil terug. Heb je juist meer verbruikt dan verwacht? Dan betaal je het verschil bij. Op de jaarnota zie je wat voor jou van toepassing is.

Over je maandbedrag en jaarnota Group 13

Prijsplafond 2023

In 2023 stegen de energiekosten sterk, ook voor warmteklanten. Van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gold er een prijsplafond waarmee de overheid burgers tegemoet kwam in de sterk gestegen energiekosten. Hierdoor betaalde je een bedrag van € 47,38 per GJ voor de eerste 37 GJ die je in dat jaar verbruikt hebt. Daarboven betaalde je pas het reguliere warmtetarief van € 90,91 euro per GJ. Op je jaarnota 2023 zie je de verwerking van het prijsplafond terug. Het prijsplafond is alleen van toepassing op warmtenetten waarbij je naast vaste kosten ook betaalt voor verbruik.

Per 1 januari 2024 is het prijsplafond van de overheid komen te vervallen. Het kabinet heeft besloten dat het prijsplafond niet meer nodig is, nu de extreme onrust op de energiemarkt is afgenomen.

Foto van een vrouw die een boek leest op de bank in een heerlijk warm huis.

Veelgestelde vragen

 • Tarieven

  • Jaarlijks starten wij in november met onze inkoop van energie en het berekenen van onze tarieven voor het nieuwe jaar. De periode erna worden de tarieven gecontroleerd en verwerkt in onze systemen.


   Eind december ontvang je van ons bericht over de nieuwe tarieven en de totstandkoming daarvan. Onze nieuwe tarieven publiceren wij in de laatste week van december voor je op MijnEteck.


   In de tussentijd houden wij je via eteck.nl/tarieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Energieleveranciers zijn verplicht nieuwe tarieven minimaal 30 dagen van tevoren aan te kondigen. Voor warmteleveranciers geldt de verplichting dat zij hun tarieven vóór 1 januari publiceren. Dit is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald en komt voort uit het feit dat warmteleveranciers voor het vaststellen van de jaarlijkse tarieven afhankelijk zijn van de ACM. Zij stellen doorgaans halverwege december de maximumtarieven vast, waardoor de 30 dagen-verplichting voor ons ook niet mogelijk is. Nadat de ACM haar tarieven heeft gepubliceerd, controleren wij of onze tarieven de ACM-tarieven niet overschrijden en indien nodig worden deze gecorrigeerd en opnieuw verwerkt. Daar zijn berekeningen en controles voor nodig en dat kost tijd.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Onze tarieven zijn te vinden op je tariefblad. Die kan je bekijken in MijnEteck Online of in de MijnEteck App. Onze tarieven worden jaarlijks aangepast. De tarieven gaan in per 1 januari van het nieuwe jaar. Hierover informeren we je in december.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • De meest voorkomende vaste kosten hebben we hieronder op een rijtje gezet. Niet alle vaste kosten zijn van toepassing op alle projecten.

   + Aansluiting ruimteverwarming: dit bedrag betaal je voor de aansluiting op het systeem van Eteck;

   + Meettarief: dit bedrag betaal je voor de meettarieven om deze op afstand uit te lezen;

   + Afleverset: dit bedrag betaal je voor het systeem in de woning;

   + Vaste kosten ruimtekoeling: dit bedrag betaal je voor eventuele koeling die wij het hele jaar door aanbieden.


   Meer informatie vind je op het tariefblad in MijnEteck.

   Op diverse projecten is de Warmtewet van toepassing. Deze wet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen te hoge tarieven wanneer ze geen keuze hebben om over te stappen naar een andere warmteleverancier. Deze wet geeft leveranciers richtlijnen waaraan zij zich moeten houden. Dit geldt onder andere voor de kosten die leveranciers van warmte in rekening mogen brengen. Om de kosten zo overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij de vaste kosten zoveel mogelijk uiteengezet.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • De (groene) energie voor komend jaar hebben we gunstiger kunnen inkopen nu de extreme onrust op de energiemarkt is afgenomen. Ondanks de flinke daling in het GJ-tarief, zal je dit met een gemiddeld verbruik niet direct merken doordat de GJ-prijs voor 2024 met € 46,69 euro net onder het tarief van het prijsplafond van 2023 uitkomt.


   De energie is dus inderdaad goedkoper. Wel zien we dat de algehele kosten stijgen. Ook wij merken dat de kosten voor (ingehuurd) personeel, onderhoud van systemen en de kosten voor gebouwen en materialen omhoog gaan. Die stijging zien we ook terug in de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en de tariefberekening van de Autoriteit Consument & Markt. Je zult dit daarom ook terugzien in je vaste kosten voor 2024.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Jaarlijks maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in december de maximum tarieven voor warmte bekend. Zodra dit gepubliceerd is, controleren wij of onze tariefberekening voldoet aan de laatste eisen van de ACM. Het is mogelijk dat jouw tarief afwijkt van het ACM-tarief, maar het kan nooit hoger zijn.


   Aan het einde van het jaar, vaak net voor de jaarwisseling, ontvang je van ons bericht over jouw nieuwe tarieven en de totstandkoming daarvan. Onze nieuwe tarieven publiceren wij in de laatste week van december ook voor je op MijnEteck.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen. De berekening van de maximale warmtetarieven is gekoppeld aan de gasprijzen. (Wij zijn al langere tijd een groot voorstander van een wijziging van deze methodiek en vinden het essentieel dat hernieuwde wetgeving hieromtrent op korte termijn wordt gerealiseerd.).


   Jouw warmtetarief bestaat in ieder geval uit een vast deel en vaak ook uit een variabel deel. Het variabele tarief betaal je voor de warmte die je gebruikt. Dit tarief is direct gekoppeld aan de gasprijzen. In de wet staat precies hoe dit variabele tarief berekend moet worden. De ACM moet uitgaan van de gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari gemiddeld rekenen. De gasleveranciers geven de ACM de tarieven door die zij bij een jaarcontract berekenen.


   Bij de berekening wordt ook de belasting op gas in het tarief meegenomen. Uiteindelijk betaalt u dus niet meer dan wat een gemiddelde consument betaalt voor gas, een cv-ketel met onderhoudskosten en het vastrecht voor gas.


   Meer informatie over de berekening van het warmtetarief kan je vinden op de website van de ACM.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
 • Prijsplafond 2023

  • Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikaansluitingen met een aansluitvermogen van minder dan 100kW. Denk hierbij aan huishoudens (woningen), zzp’ers, kleine bedrijven, etc. Het prijsplafond geldt niet voor locaties zonder verblijfsfunctie zoals bijvoorbeeld een garage en ook niet voor (groot)zakelijke aansluitingen.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Per 1 januari 2024 komt het prijsplafond van de overheid te vervallen. Het kabinet heeft besloten dat het prijsplafond niet meer nodig is, nu de extreme onrust op de energiemarkt is afgenomen. Omdat er weer vaste contracten worden aangeboden en de meeste aanbieders tarieven bieden die onder het prijsplafond liggen, stopt het kabinet met het prijsplafond.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Met het prijsplafond komt de overheid burgers tegemoet in de sterk gestegen energiekosten. Het prijsplafond houdt in dat je vanaf 1 januari 2023 tot een verbruik van 37 GJ 47,38 euro per GJ betaalt. Dit is voor iedereen in Nederland gelijk die een kleinverbruikaansluiting Warmte (< 100kW) heeft. Hierdoor betaal je in 2023 een bedrag van € 47,38 per GJ voor de eerste 37 GJ die je in dat jaar verbruikt. Daarboven betaal je pas het reguliere warmtetarief van € 90,91 euro per GJ.


   Op je jaarnota 2023 zie je de verwerking van het prijsplafond terug.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Tot 37 gigajoule (GJ) warmteverbuik betaal je in 2023 € 47,38 per GJ door een tegemoetkoming van de overheid. Verbruik je in 2023 meer dan 37 GJ? Dan betaal je voor de extra GJ's het reguliere warmtetarief van € 90,91 per GJ. Dit kan je ook terugvinden op je tariefblad 2023 via MijnEteck.


   Wil je weten hoeveel GJ je voorgaande jaren hebt verbruikt? Raadpleeg hiervoor jouw jaarnota's via MijnEteck. De nieuwe jaarnota ontvang je jaarlijks in de eerste zes weken van het nieuwe jaar.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Op je maandfacturen is dit niet zichtbaar omdat dit om voorschotbedragen gaat. Wel is voor de berekening van jouw geadviseerde maandbedrag je eerdere verbruik, de nieuwe tarieven én het prijsplafond meegenomen. We raden je daarom aan het nieuwe voorschotbedrag niet verder naar beneden bij te stellen. Zo kan je negatieve verrassingen op de nieuwe jaarnota voorkomen. Op jouw jaarnota of eindnota ga je, als je meer dan 37 GJ hebt verbruikt, een splitsing zien van de kosten tot 37 GJ en boven de 37 GJ.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
 • De jaarnota

  • Als je bent aangesloten op een warmtenet van Eteck waarbij je betaalt voor verbruik, ontvang je ieder jaar een jaarnota. De jaarnota ontvang je in de eerste zes weken van het nieuwe jaar. Helaas kunnen wij niet ingaan op voorrangsverzoeken, in verband met vaste procedures en controles. Wij vragen je begrip hiervoor.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Op jouw jaarnota of eindnota zie je de balans tussen het deel dat je al betaald hebt via de maandfacturen en de daadwerkelijke kosten. Op je jaarnota staan de kosten die je afgelopen jaar hebt gemaakt plus de maandbedragen die je al hebt betaald.

   Heb je het afgelopen jaar meer betaald dan nodig was? Dan krijg je geld terug. Is het verbruik hoger geweest, dan zal je moeten bijbetalen.

   Op de jaarnota wordt ook een nieuw voorschotbedrag berekend. Hierbij houden we rekening met het verbruik in het verleden en de tarieven voor het nieuwe jaar. Het automatisch berekende voorschotbedrag is een adviesbedrag dat we automatisch voor je instellen. Dit kun je eventueel zelf verhogen (of verlagen) via ons klantportaal MijnEteck.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Op je maandfacturen is dit niet zichtbaar omdat dit om voorschotbedragen gaat. Wel is voor de berekening van jouw geadviseerde maandbedrag je eerdere verbruik, de nieuwe tarieven én het prijsplafond meegenomen. We raden je daarom aan het nieuwe voorschotbedrag niet verder naar beneden bij te stellen. Zo kan je negatieve verrassingen op de nieuwe jaarnota voorkomen. Op jouw jaarnota of eindnota ga je, als je meer dan 37 GJ hebt verbruikt, een splitsing zien van de kosten tot 37 GJ en boven de 37 GJ.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
 • Bronenergie

  • De warmtepomp in jouw woning is aangesloten op het bronenergienetwerk van Eteck. Dit netwerk wordt ook vaak een zeer-laag-temperatuurnetwerk (ZLT-net) genoemd. De capaciteit van een aansluiting op zo'n ZLT-net is afgestemd op het type warmtepomp in jouw woning. De warmtepomp zelf is dus bepalend voor de hoeveelheid water die nodig is om de warmtepomp optimaal te laten werken. De warmtepomp ‘gebruikt’ niet alleen water uit het ZLT-net, maar wijzigt ook de temperatuur van dit gebruikte water met enkele graden. Het gebruikte water gaat dus iets kouder retour naar het ZLT-net dan waarmee het onttrokken is aan het ZLT-net. Het aansluitvermogen is een eenvoudige berekening waarbij de optimale waterhoeveelheid en de optimale temperatuurwijziging een rol spelen. We noemen dit het ‘nominale aansluitvermogen warmte’.

   Aansluitvermogen Warmte

   Het aansluitvermogen voor Warmte is gerelateerd aan de hoeveelheid water die de warmtepomp in jouw woning nodig heeft om storingsvrij en optimaal te presteren én aan het optimale temperatuurverschil dat de warmtepomp maakt/meegeeft na gebruik van het water. Soms is dit 'nominale aansluitvermogen warmte' direct terug te vinden in de specificaties van de warmtepomp. Als dat niet het geval is, kun je dit aansluitvermogen ook altijd berekenen aan de hand van de ontwerpspecificaties van de warmtepomp.


   In MijnEteck hebben we voorbeeldberekeningen voor het aansluitvermogen Warmte geplaatst, met de in jouw wijk toegepaste merken en typen warmtepompen die bij ons bekend zijn. Je kunt deze vinden op MijnEteck in het bestand ‘Voorbeeldberekeningen aansluitvermogen Warmte'.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Het aansluitvermogen voor Koude wordt anders berekent dan het aansluitvermogen voor Warmte. Dit komt doordat de levering van koude, zogenoemde passieve koeling betreft. De warmtepomp gebruikt, net als bij warmte, water uit het ZLT-net om te verkoelen, maar de temperatuurverandering van dit water is geen vast gegeven (zoals bij verwarmen). Het gebruikte water stroomt door een warmtewisselaar in de warmtepomp en verkoelt daarmee jouw woning. Het temperatuurverschil varieert.


   Voor de berekening van het aansluitvermogen koude wordt gebruik gemaakt van twee parameters, te weten:

   1) Het aantal vierkante meter (m2) Gebruikersoppervlakte (GO) van jouw woning

   2) De Koudevraag per m²


   Eteck gaat uit van een algemene koudevraag van 20 Watt per m2 . Een vermenigvuldiging van het aantal vierkante meter met de algemene koudevraag levert het aansluitvermogen voor Koude op. Een woning met bijv. 100 m2 Gebruiksoppervlak heeft een Koudevraag (aansluitvermogen koude) van 100 * 20 = 2000 Watt (2 kW).

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Het aansluitvermogen verandert niet jaarlijks. Het aansluitvermogen Warmte kan wel wijzigen als de warmtepomp vervangen wordt want dan wijzigen de technische eigenschappen van de aansluiting. Ook kan het aansluitvermogen Koude wijzigen als je bijvoorbeeld jouw woning uitbouwt, dan verandert de Gebruikersoppervlakte (GO) van de woning.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!

Wat kan je de komende periode verwachten?

Achter de schermen gebeurt er veel op dit moment. Hieronder laten we je graag weten wat je de komende periode kunt verwachten rondom onze jaarlijkse tariefsaanpassing, jouw jaarnota en de eerste factuur voor het nieuwe jaar.

November 2023

Eteck koopt energie in en start berekening tarieven

Jaarlijks kopen wij onze energie in. Dat doen we in de maand november. Daarna gaan we aan de slag om onze tarieven voor het nieuwe jaar te berekenen. Dat doen we onder andere op basis van onze inkoopkosten voor energie en het algemeen prijsverloop in Nederland, de zogenoemde CBS-indexreeksen.

Als je geen maandelijkse verbruikskosten betaalt, zie je op jouw tariefblad welke CBS-indexreeks wij voor jouw jaarlijkse tariefberekening gebruiken.

Begin en midden december 2023

Tarieven ACM bekend en je eerste factuur 2024

In deze periode maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximumtarieven voor warmte bekend. Als jouw tarieven onder de warmtewet vallen, controleren wij of onze berekening voldoet aan de laatste eisen van de ACM. Update 1-12: ACM heeft de maximumtarieven bekend gemaakt, deze zijn via de website van de ACM te bekijken.

Halverwege december ontvang je jouw factuur voor januari 2024. Als je maandelijkse verbruikskosten hebt, zie je op deze voorschotnota nog de tarieven van 2023. Dit komt doordat de nieuwe tarieven dan nog niet bekend zijn of nog niet (volledig) verwerkt in onze systemen. Eventuele wijzigingen worden verrekend op je jaarnota 2024.

Eind december 2023

Tarieven 2024 bekend

We informeren je in december over onze nieuwe tarieven en de totstandkoming daarvan. Voor het grootste deel van onze klanten zal dat eind december zijn. Dan publiceren we ook de nieuwe tarieven voor je op MijnEteck. Na inloggen vind je jouw nieuwe tariefblad onder ‘Documenten’. Onze tarieven gaan in per 1 januari 2024 en gelden voor één jaar.

Heb je nog geen MijnEteck-account, maak deze dan eenvoudig aan via MijnEteck.

Midden januari 2024

Eerste maandfactuur met nieuwe tarieven

Het grootste deel van onze klanten ontvangt halverwege januari een voorschotfactuur voor de maand februari 2024. Hierop zie je de nieuwe tarieven voor de vaste kosten. Jouw voorschotbedrag is op deze factuur nog ongewijzigd. Het nieuwe voorschotbedrag zie je op de maandfactuur na ontvangst van de jaarnota (zie hieronder). Het is daardoor mogelijk dat je eerste maandfacturen wisselende bedragen tonen.

Heb je een contract met alleen vaste kosten? Dan ontvang je in december al je eerste maandfactuur voor 2024 met de nieuwe tarieven.

Uiterlijk 10 februari

Jouw jaarnota 2023; controleer je rekeningnummer

Betaal je maandelijks kosten voor jouw warmteverbruik, dan ontvang je een jaarnota 2023 in de eerste zes weken van het nieuwe jaar. Het tarief per GJ was dit jaar € 90,91. Maar dit jaar betaalde je door het prijsplafond tot een jaarverbruik van 37 gigajoule (GJ) een lager tarief dan voor de GJ’s daarboven. Hierdoor zie je dit ook terug op de jaarnota.

Heb je het afgelopen jaar meer betaald dan je hebt verbruikt? Dan ontvang je geld terug. Zijn de kosten voor je verbruik hoger dan de betaalde voorschotbedragen? Dan moet je bijbetalen. Jouw jaarnota geeft aan wat voor jou van toepassing is.

Op de jaarnota wordt ook jouw nieuwe voorschotbedrag getoond. Dat bedrag is berekend op basis van het verbruik in het verleden, de nieuwe tarieven en de verwachting van het aantal koude dagen in 2024.

Wil je het voorschotbedrag ondanks ons advies toch aanpassen? Dat kan via MijnEteck. Let wel op dat dit gevolgen heeft voor jouw jaarnota volgend jaar.

De jaarnota ontvang je uiterlijk 10 februari 2024. Helaas kunnen wij niet ingaan op voorrangsverzoeken, in verband met vaste procedures en controles. Wij vragen je begrip hiervoor.

Meer over je jaarnota Group 13