Wat wij leveren

Aangename verkoeling

Verkoeling via Eteck

Heb je een warmtesysteem met mogelijkheid tot ruimtekoeling? Dan wordt hiervoor een vast óf variabel tarief in rekening gebracht. Op het tariefblad is dit inzichtelijk. Betaalt u een vast bedrag voor ruimtekoeling? Dan kan je de woning onbeperkt verkoelen zonder extra kosten. Betreft het een variabel tarief, dan rekenen wij de geboden koeling per GJ.

  • Vastrecht ruimtekoeling
    De vaste kosten die je betaalt voor de mogelijkheid om de woning te verkoelen.
  • Levering verkoeling
    De hoeveelheid koeling die wij leveren in gigajoule.

Online inzicht in tarieven

Onze tarieven worden bij aanvang van een project vastgesteld in overleg met de projectontwikkelaar, aannemer of woningcorporatie. Onze tarieven worden jaarlijks aangepast en zijn uiteraard altijd in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Jouw tarieven vind je terug op de tariefbladen in MijnEteck en in de Eteck App. Op de tariefbladen staat ook vermeld hoe de tariefbladen geïndexeerd worden.

Maak je nog geen gebruik van MijnEteck of de Eteck App? Op het online klantenportaal en de app heb je niet alleen inzicht in tarieven, maar kun je ook overal je facturen en de status van betalingen raadplegen. Daarnaast kun je 24/7 een storing melden, een verhuizing doorgeven en je gegevens wijzigen.

Verkoeling bij hoge luchtvochtigheid

Soms heb je bijzonder warme en vochtige dagen in Nederland. Verkoeling is dan zeer gewenst. Toch kunnen wij in uitzonderlijke gevallen, je woning niet maximaal verkoelen. We leggen je graag uit hoe dat zit.

Bij (zeer) hoge luchtvochtigheid kan er makkelijk condens ontstaan. Er vormen zich dan kleine waterdruppels op een oppervlak. Zo ziet je op een warme vochtige dag condens ontstaan op de buitenkant van een glas koude drank. Ditzelfde kan met de vloer in je woning gebeuren als de vloer kouder is dan het zogenoemde dauwpunt (het punt waarop water in de lucht zich tot druppels vormt). Als condens op de grond gevormd wordt, kan schade aan je vloer ontstaan en kunnen zich onveilige situaties voordoen door gladheid. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Daarom kiest Eteck er soms bewust voor om de temperatuur van het koelwater door de leidingen minimaal te verhogen. Zo heeft een toch een verkoelde vloer en wordt condensvorming voorkomen.