Laatste update op 15-11-2022

Update energieprijzen

Het is al enige tijd onrustig op de energiemarkt. Om energie (gas, stroom en warmte) betaalbaar te houden, wil de overheid huishoudens tegemoet (blijven) komen in de kosten. Daarom zijn er compensaties beschikbaar en wordt er nu gesproken over een prijsplafond. Maar wat betekent dit voor jou? En wat kan je zelf doen om kosten te besparen? Hieronder geven wij meer informatie. Deze informatie wordt bijgewerkt zodra er meer bekend is.

Het prijsplafond

Onderstaande plannen zijn voorlopige plannen van de overheid, dit betekent dat het nog kan veranderen. Zodra dit gebeurt zullen wij dit ook aanpassen.

 • Het prijsplafond zal naar verwachting gelden vanaf 1 januari 2023 t/m december 2023.
 • We verwachten dat het prijsplafond op € 47,38 per gigajoule (GJ) wordt vast gezet.
 • Dit geldt naar verwachting tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ).
 • Voor al het warmteverbruik wat binnen deze 37 GJ valt, geldt het prijsplafond. Voor alles wat je daarboven verbruikt, geldt het warmtetarief 2023. Dit wordt in december vastgesteld.
 • Bovenstaande punten gelden voor alle huishoudens in Nederland. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.

Compensatie in 2022

De overheid compenseert in 2022 een deel van de hogere kosten op de energierekening van huishoudens. Dit gebeurt door een lagere energiebelasting. Van 1 juli t/m 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd van 21% naar 9%.

Huishoudens met een eigen elektriciteitsaansluiting krijgen in november en in december 190 euro als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. De compensatie wordt verrekend via de leverancier van je elektriciteit. Je krijgt de compensatie dus uitbetaald via de leverancier van uw elektriciteit en dat zie je daarom niet terug op de facturen van Eteck. Meer informatie over de compensatie kan je vinden op de website van de Rijksoverheid.
Website Rijksoverheid

Hoe kan je kosten besparen?

Hoe houd je het verbruik onder controle? Wij helpen je graag met een aantal tips. Wist je bijvoorbeeld dat je frisse, droge lucht makkelijker en sneller opwarmt dan de lucht die al in huis hangt. Daarom is het slim om iedere dag de ramen een paar minuten open te zetten. Nog meer tips, klik op onderstaande link;

Hulp bij betalingen

Lukt het even niet om de maandnota binnen de gestelde termijn te betalen? Dat kan natuurlijk gebeuren. Neem in dit geval contact op met Team Customer Care, dan zoeken wij samen naar een passende oplossing. Zo bieden wij hulp bij besparen en mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met een coach op financieel gebied.

Lukt het langere tijd niet met betalen, weet dan dat er schuldhulpverlening is die klaar staat om je te helpen. Dit start bij het kenbaar maken bij de gemeente, daar kunnen ze je goed helpen.

  • Speciaal voor huishoudens met lage inkomens, komt de overheid met een extra energietoeslag. Deze toeslag volgt bovenop de andere compensaties.

   De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300. Werk je en verdien je rond het minimum? Vraag de energietoeslag dan aan bij de gemeente waar je woont. Wil je meer weten over de energietoeslag? Ga dan naar deze website van de Rijksoverheid.

  • Op dit moment zijn onze tarieven voor 2023 nog niet bekend. Elk jaar stelt de ACM (Autoriteit Consument & Markt) in december de maximumtarieven voor warmte vast. Dat is ook het moment waarop wij inkopen. Op basis van de ACM-tarieven en onze inkoopkosten berekenen we jouw tarieven voor 2023. Wij maken de nieuwe tarieven bekend voor 1 januari 2023 aan u bekend.

  • Hoe de warmte wordt opgewekt, verschilt per project. Bekijk MijnEteck om te zien hoe dit voor jouw woning geregeld is. Maar let wel op, de hoge prijs van aardgas heeft invloed op de hele energiemarkt. Als één brandstof in prijs stijgt, wordt de vraag naar andere brandstoffen groter en stijgt die prijs ook. Daarom hanteren wij één verkoopprijs per GigaJoule (GJ), ongeacht het type warmte-installatie. Dit bedrag wordt in de Warmtewet bepaald.

  • Naast dat dit zo is vastgelegd in de Warmtewet is er nog een andere reden waarom de prijs van duurzaam opgewekte warmte samenhangt met de prijs van aardgas. De subsidies voor duurzame energieprojecten zijn namelijk gekoppeld aan de gasprijs. Om ervoor te zorgen dat duurzame energie kan concurreren met gas, legt de overheid het verschil bij tussen de productieprijs van de duurzame energie en de geldende marktprijs. Als indicatie voor de marktprijs hanteert de overheid de prijs van gas: wordt gas duurder, dan daalt de subsidie. Daardoor is nu niet alleen de door gas opgewekte warmte duurder, maar ook die afkomstig uit niet-fossiele bronnen.

  • Wij zouden ook graag zien dat de warmtetarieven (en projectsubsidies) niet meer aan de gasprijs zijn gekoppeld. Daardoor worden onze tarieven ook beter uitlegbaar. Hiervoor pleiten wij al enkele jaren en dat besef is ook bij minister Rob Jetten doorgedrongen. Er wordt in ons kabinet dan ook gesproken over een nieuwe Warmtewet (Wet collectieve warmtevoorziening), die naar verwachting in 2024 van kracht is.

  • Nee, je krijgt geen naheffing omdat de prijzen zijn gestegen dit jaar. De prijzen zijn begin 2022 vastgezet en dat verandert niet gedurende het jaar. Je kan alleen een naheffing via jouw jaarnota krijgen als je meer hebt verbruikt dan de maandelijkse voorschotten die je hebt betaald.

  • Dat er een prijs- en verbruiksplafond voor de energierekening gaat komen is inmiddels duidelijk. Naast de huishoudens die aangesloten zijn op gas, wordt er ook rekening gehouden met huishoudens die gebruik maken van duurzame warmtesystemen. Wat het exacte effect hiervan is op uw rekening, dat is nog niet helder. Er wordt door het kabinet gewerkt aan de precieze details.

   Heeft u een warmtepomp en gebruikt u geen gas, maar juist wel meer elektriciteit? Het kabinet houdt bij de uitwerking van de plannen inmiddels rekening met huishoudens die meer elektriciteit gebruiken door bijvoorbeeld het gebruik van een warmtepomp.

   Zodra wij meer duidelijkheid hebben, wordt deze informatie met u gedeeld.

Customer Care

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 085-0218 000. Kies in het keuzemenu voor optie 2 en onze afdeling customer care helpt je graag. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 18:00 uur.

Neem contact op
Foto van medewerkers van de afdeling Customer Care