Laatste update op 30-12-2022

Update energieprijzen

Het is al enige tijd onrustig op de energiemarkt. Net als huishoudens lopen warmtebedrijven aan tegen de extreme prijzen voor elektriciteit en gas. Dit heeft hogere tarieven voor u als gevolg. Naast de fors gestegen inkoopkosten treft ook de inflatie onze onderneming. Wij betreuren deze hoge warmtetarieven maar zien geen andere mogelijkheid dan de gestegen kosten aan u door te berekenen.

Ook de overheid merkt de onrust op de energiemarkt en de stijgende energietarieven. Het is goed om te zien dat zij ook in 2023 Nederlandse huishoudens tegemoet komt door de invoering van het prijsplafond.

En wat kan je zelf doen om kosten te besparen? Hieronder geven wij meer informatie. Deze informatie wordt bijgewerkt zodra er meer bekend is.

De totstandkoming van de tarieven

De stijging van de tarieven van Eteck zijn het directe gevolg van de stijgende inkoopkosten van elektriciteit en gas voor het jaar 2023. Net als huishoudens lopen ook bedrijven er tegenaan dat langjarige contracten niet meer mogelijk zijn voor de inkoop van energie. Eteck heeft geen eigen productie en is daarvoor afhankelijk van externe partijen. Omdat de prijsniveaus van elektriciteit en gas momenteel extreem hoog zijn, stijgen ook de warmtetarieven van Eteck voor 2023.

Eteck betreurt de noodzaak van de hoge warmtetarieven voor haar klanten. De inflatie treft ook onze onderneming en wij zien geen andere mogelijkheid dan de hogere kosten door te berekenen aan onze eindgebruikers om nu en in de toekomst een gezonde bedrijfsvoering te hebben en te kunnen blijven investeren in de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.

Warmteleveranciers worden standaard tweejaarlijks getoetst door de Autoriteit Consument & Markt op het gemaakte rendement. Eteck zit onder die rendementstoets. In 2023 wordt een extra rendementstoets van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegevoegd om erop toe te zien dat er geen extra winst wordt gemaakt door de gegeven subsidies.

Het prijsplafond

 • Het prijsplafond geldt vanaf 1 januari 2023 t/m december 2023.
 • Het prijsplafond is vastgezet op € 47,38 per gigajoule (GJ).
 • Dit geldt tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ), Eteck-klanten (huishoudens) gebruiken gemiddeld slechts 14 GJ per jaar.
 • Gebruik je in 2023 minder dan 37 GJ? Dan betaal je daarvoor het lagere tarief van € 47,38 per gigajoule (GJ). Verbruik je meer? Dan betaal je alleen voor de GJ’s die je meer verbruikt ons warmtetarief 2023, zoals je terug kunt vinden op jouw tariefblad. Deze is beschikbaar op MijnEteck.
 • Bovenstaande punten gelden voor alle huishoudens in Nederland. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.

Hulp bij betalingen

Lukt het even niet om de maandnota binnen de gestelde termijn te betalen? Dat kan natuurlijk gebeuren. Neem in dit geval contact op met Team Customer Care, dan zoeken wij samen naar een passende oplossing. Zo bieden wij hulp bij besparen en mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met een coach op financieel gebied.

Lukt het langere tijd niet met betalen, weet dan dat er schuldhulpverlening is die klaar staat om je te helpen. Dit start bij het kenbaar maken bij de gemeente, daar kunnen ze je goed helpen.

Customer Care

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 085-0218 000. Kies in het keuzemenu voor optie 2 en onze afdeling customer care helpt je graag. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 18:00 uur.

Neem contact op
Foto van medewerkers van de afdeling Customer Care

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Prijsplafond

 • Geldzorgen

 • Administratief / Financieel

 • Prijsplafond

  • De voorlopige plannen van de overheid zijn als volgt;

   • Het prijsplafond zal naar verwachting gelden vanaf 1 januari 2023 t/m december 2023.
   • We verwachten dat het prijsplafond op €47,38 per gigajoule (GJ) wordt vast gezet.
   • Het prijsplafond geldt naar verwachting tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ).
   • Voor al het warmteverbruik wat binnen deze 37 GJ valt, geldt het prijsplafond. Voor alles wat men daarboven verbruikt, geldt het warmtetarief 2023 (deze wordt vóór 1 januari 2023 door Eteck vastgesteld)
  • Het prijsplafond is bedoeld om huishoudens zekerheid te geven over de energierekening en bij een gemiddeld verbruik de kosten te minderen. Door het prijsplafond betaalt u in 2023 een begrensde prijs voor stroom, gas en warmte tot het zogenoemde volume-/ of verbruiksplafond. Het vastgestelde maximum verbruiksplafond voor stroom is 2.900 kWh, voor gas 1.200 m³ en voor warmte 37 gigajoule (GJ).

  • Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikaansluitingen met een aansluitvermogen van minder dan 100kW. Denk hierbij aan huishoudens (woningen), zzp’ers, kleine bedrijven, etc. Het prijsplafond geldt niet voor locaties zonder verblijfsfunctie zoals bijvoorbeeld een garage en ook niet voor (groot)zakelijke aansluitingen.

  • Het prijsplafond betekent dat u vanaf 1 januari 2023 tot een plafondverbruik van 37 GJ maximaal 47,38 euro per GJ betaalt. Dit is voor iedereen in Nederland die een kleinverbruikaansluiting Warmte (< 100kW) heeft gelijk. Verbruikt u in 2023 meer dan 37 GJ? Dan betaalt u voor de extra GJ's het warmtetarief van Eteck. Dit tarief kunt u terugvinden op uw tariefblad 2023 via MijnEteck.

  • Tot 37 GJ warmteverbuik betaalt u € 47,38. Verbruikt u in 2023 meer dan 37 GJ? Dan betaalt u voor de extra GJ's het warmtetarief van Eteck. Dit tarief kunt u terugvinden op uw tariefblad 2023 via MijnEteck.

   Wilt u weten hoeveel GJ u voorgaande jaren heeft verbruikt? Raadpleeg hiervoor uw jaarnota's via MijnEteck. Uw jaarnota 2022 ontvangt u uiterlijk in week 6.

  • Tot 37 GJ warmteverbuik betaalt u € 47,38. Verbruikt u in 2023 meer dan 37 GJ? Dan betaalt u voor de extra GJ's het warmtetarief van Eteck. Dit tarief kunt u terugvinden op uw tariefblad 2023 via MijnEteck.

   Wilt u weten hoeveel GJ u voorgaande jaren heeft verbruikt? Raadpleeg hiervoor uw jaarnota's via MijnEteck. Uw jaarnota 2022 ontvangt u uiterlijk in week 6.

  • Op uw maandfactuur is dit niet zichtbaar aangezien dit voorschotbedragen betreft. Wel is voor de berekening van uw geadviseerde maandbedrag uw jaarverbruik 2022, de nieuwe tarieven én het prijsplafond meegenomen. We raden u daarom aan het nieuwe voorschotbedrag niet verder naar beneden bij te stellen. Zo kunt u negatieve verrassingen op uw nieuwe jaarnota voorkomen. Op uw jaarnota of eindnota gaat u een splitsing zien van de kosten tot 37 GJ en boven de 37 GJ.

  • Het is technisch helaas (nog) niet mogelijk om een notificatie af te geven wanneer u het prijsplafond bereikt. Wel kunt u via MijnEteck uw verbruik monitoren indien u een slimme meter heeft. Via dit klantenportaal heeft u maandelijks inzicht in uw verbruik. Zo kunt u ook eenvoudig zien of meer of juist minder verbruikt dan vorig jaar en of u de grens van 37 GJ bereikt heeft.

  • Via MijnEteck kunt u uw verbruik monitoren indien u een slimme meter heeft. Via dit klantenportaal heeft u maandelijks inzicht in uw verbruik. Zo kunt u ook eenvoudig zien of meer of juist minder verbruikt dan vorig jaar.

  • In het verbruiksoverzicht van januari zijn de nieuwe tarieven die bij het prijsplafond horen, nog niet verwerkt. Hierdoor worden er voor januari nog verkeerde, te hoge kosten getoond. Op dit moment zijn wij hard aan het werk om de juiste tarieven in de verbruiksoverzichten te verwerken. Vanaf februari zullen de tarieven die bij het prijsplafond horen, zichtbaar zijn in alle overzichten. Je kunt dan ook met terugwerkende kracht het gecorrigeerde overzicht van januari bekijken.

  • Het kabinet werkt aan een regeling om ook de bewoners achter een blokaansluiting tegemoet te komen. Woont u in zo’n woning en ontvangt u warmte van Eteck? Dan meet Eteck uw verbruik met individuele energiemeters. Daardoor is de regeling voor blokaansluitingen niet voor u van toepassing en valt u onder de regeling van het prijsplafond. Wilt u meer weten over de hoogte en werking van het prijsplafond? Klik hier.

 • Geldzorgen

  • Nee, je krijgt geen naheffing omdat de prijzen zijn gestegen dit jaar. De prijzen zijn begin 2022 vastgezet en dat verandert niet gedurende het jaar. Je kan alleen een naheffing via jouw jaarnota krijgen als je meer hebt verbruikt dan de maandelijkse voorschotten die je hebt betaald.

  • Naast dat dit zo is vastgelegd in de Warmtewet is er nog een andere reden waarom de prijs van duurzaam opgewekte warmte samenhangt met de prijs van aardgas. De subsidies voor duurzame energieprojecten zijn namelijk gekoppeld aan de gasprijs. Om ervoor te zorgen dat duurzame energie kan concurreren met gas, legt de overheid het verschil bij tussen de productieprijs van de duurzame energie en de geldende marktprijs. Als indicatie voor de marktprijs hanteert de overheid de prijs van gas: wordt gas duurder, dan daalt de subsidie. Daardoor is nu niet alleen de door gas opgewekte warmte duurder, maar ook die afkomstig uit niet-fossiele bronnen.

  • Wij zouden ook graag zien dat de warmtetarieven (en projectsubsidies) niet meer aan de gasprijs zijn gekoppeld. Daardoor worden onze tarieven ook beter uitlegbaar. Hiervoor pleiten wij al enkele jaren en dat besef is ook bij minister Rob Jetten doorgedrongen. Er wordt in ons kabinet dan ook gesproken over een nieuwe Warmtewet (Wet collectieve warmtevoorziening), die naar verwachting in 2024 van kracht is.

  • Hoe de warmte wordt opgewekt, verschilt per project. Bekijk MijnEteck om te zien hoe dit voor jouw woning geregeld is. Maar let wel op, de hoge prijs van aardgas heeft invloed op de hele energiemarkt. Als één brandstof in prijs stijgt, wordt de vraag naar andere brandstoffen groter en stijgt die prijs ook. Daarom hanteren wij één verkoopprijs per GigaJoule (GJ), ongeacht het type warmte-installatie. Dit bedrag wordt in de Warmtewet bepaald.

 • Administratief / Financieel

  • Onze tarieven zijn te vinden op MijnEteck of in de Eteck App. Uiteraard kun je het tariefblad ook telefonisch opvragen via 085-0218000 of stuur ons een bericht.

  • Het is al langere tijd onrustig op de energiemarkt. Die onrust heeft de prijzen op de internationale energiemarkt opgedreven. Eteck betreurt de noodzaak van de hoge warmtetarieven voor haar klanten. Net als huishoudens lopen warmtebedrijven aan tegen de extreme prijzen voor elektriciteit en gas. De stijging van de tarieven van Eteck zijn dus het directe gevolg van de stijgende inkoopkosten van elektriciteit en gas voor het jaar 2023. De inflatie treft ook onze onderneming en wij zien geen andere mogelijkheid dan de hogere kosten door te berekenen aan onze eindgebruikers om nu en in de toekomst een gezonde bedrijfsvoering te hebben en te kunnen blijven investeren in de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.

  • Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen. De berekening van de maximale warmtetarieven is gekoppeld aan de gasprijzen. (Wij zijn al langere tijd een groot voorstander van een wijziging van deze methodiek en vinden het essentieel dat hernieuwde wetgeving hieromtrent op korte termijn wordt gerealiseerd.). Uw warmtetarief bestaat uit in ieder geval een vast deel en vaak ook uit een variabel deel. Het variabele tarief betaalt u voor de warmte die u gebruikt. Dit tarief is direct gekoppeld aan de gasprijzen. In de wet staat precies hoe dit variabele tarief berekend moet worden. De ACM moet uitgaan van de gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2023 gemiddeld rekenen. De gasleveranciers geven de ACM de tarieven door die zij bij een jaarcontract berekenen. Eind 2022 boden gasleveranciers weinig tot geen vaste contracten aan. Daarom heeft de ACM de tarieven op een andere manier berekend. De ACM heeft ditmaal de groothandelsprijs van gas en een opslag gebruikt voor de berekeningen.

   Bij de berekening wordt ook de belasting op gas in het tarief meegenomen. Uiteindelijk betaalt u dus niet meer dan wat een gemiddelde consument betaalt voor gas, een cv-ketel met onderhoudskosten en het vastrecht voor gas.

   Om energie (gas, stroom en warmte) betaalbaar te houden, heeft de overheid aangegeven huishoudens tegemoet te komen in de kosten. Er zijn in 2023 compensaties beschikbaar en er wordt een prijsplafond ingevoerd voor warmte, waardoor huishoudens tot een grens van 37 gigajoule (GJ) een gemaximaliseerd tarief betalen van € 47,38 per GJ. Door het duurzame karakter en de performance van onze systemen ligt het jaarlijkse verbruik van de gemiddelde Eteck-klant significant lager dan deze grens, waardoor de kans groot is dat onze klanten alleen het gemaximaliseerd tarief betalen.

  • Energieleveranciers zijn verplicht nieuwe tarieven minimaal 30 dagen van tevoren aan te kondigen. Voor warmteleveranciers geldt de verplichting dat zij hun tarieven vóór 1 januari 2023 publiceren. Dit is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald en komt voort uit het feit dat warmteleveranciers voor het vaststellen van de jaarlijkse tarieven afhankelijk zijn van de ACM. Zij stellen halverwege december de maximum tarieven vast, waardoor de 30 dagen-verplichting voor ons ook niet mogelijk is. Nadat de ACM haar tarieven heeft gepubliceerd, controleren wij of onze tarieven de ACM-tarieven niet overschrijden en indien nodig worden deze gecorrigeerd en opnieuw verwerkt. Daar zijn berekeningen en controles voor nodig en dat kost tijd. Zo weten we wel zeker dat we een eerlijke en correcte prijs vragen.

  • Warmteleveranciers worden standaard tweejaarlijks getoetst door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of het gemaakte rendement niet te hoog is. Eteck scoort in die rendementstoets onder het maximaal toegestane rendement, hetgeen betekent dat Eteck niet teveel winst maakt. In 2023 wordt een extra rendementstoets van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegevoegd om erop toe te zien dat de warmteleveranciers geen extra winst maken door de gegeven subsidies.

  • Dit kun je eenvoudig zelf doen via ons klantportaal MijnEteck. Heb je hulp nodig? Bel 085-0218000 of neem digitaal contact met ons op.

   Wij attenderen je erop dat het aanpassen van je voorschotbedrag op eigen risico is. De jaarnota kan door verlaging van het voorschotbedrag hoger uitvallen dan je verwacht. Daarnaast kun je een voorschotbedrag maar 1 keer per jaar zelf verlagen. Verhogen kan wel onbeperkt.

  • Mocht de eerste incassering, om welke reden dan ook, niet gelukt zijn dan incasseren wij rond de 10e van de volgende maand opnieuw.

   Uiteraard kun je er ook voor kiezen om zelf het bedrag wat niet geïncasseerd is, over te maken naar de bankrekening vermeld op de factuur. Deze staat altijd in MijnEteck.

  • Er zijn 2 betalingsmogelijkheden.

   De eerste mogelijkheid is betaling per automatische incasso. Het bedrag wordt maandelijks rond de 27ste van je rekening afgeschreven. Hiervoor dien je ons wel een machtiging te geven. Mocht je dit niet gedaan hebben tijdens de aanmelding als klant, dan kun je dat alsnog aanvragen. Vul het formulier in en stuur het aan ons terug.

   De tweede mogelijkheid is betaling per factuur. Je ontvangt de factuur halverwege de maand en dient deze voor het eind van de maand te voldoen. Voor het betalen per factuur wordt een maandelijkse toeslag berekend. De hoogte van de toeslag kan je terugvinden op de tariefkaart in MijnEteck. De kosten voor het betalen per factuur worden als factuurkosten weergegeven op je maandfactuur.

  • Ja, dat kan op beide manieren! Vanuit milieuoverwegingen geven wij de voorkeur aan correspondentie per mail. Uiteraard staat je factuur ook altijd in MijnEteck.

  • De meest voorkomende vaste kosten hebben we hieronder op een rijtje gezet. Niet alle vaste kosten zijn van toepassing op alle projecten.

   • Aansluiting ruimteverwarming: dit bedrag betaal je voor de aansluiting op het systeem van Eteck;
   • Meettarief: dit bedrag betaal je voor de meettarieven om deze op afstand uit te lezen;
   • Afleverset: dit bedrag betaal je voor het systeem in de woning;
   • Vaste kosten ruimtekoeling: dit bedrag betaal je voor eventuele koeling die wij het hele jaar door aanbieden.

   Meer informatie vind je op het tariefblad in MijnEteck.

   Op diverse projecten is de Warmtewet van toepassing. Deze wet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen te hoge tarieven wanneer ze geen keuze hebben om over te stappen naar een andere warmteleverancier. Deze wet geeft leveranciers richtlijnen waaraan zij zich moeten houden. Dit geldt onder andere voor de kosten die leveranciers van warmte in rekening mogen brengen. Om de kosten zo overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij de vaste kosten zoveel mogelijk uiteengezet.

  • De factuur als bijlage wordt soms geweigerd bij gebruik van Windows 10. Dit is vervelend maar we hebben een oplossing. Als je de web versie van je mailaccount opent, zie je dat de bijlage er wel bij zit.

   Uiteraard kun je je facturen ook altijd in zien via de klantportal MijnEteck.

  • Salvors regelt administratieve zaken voor ons wanneer er problemen zijn met je betaling(en).

   Als je een brief ontvangt van Salvors, dan betekent dit dat wij enkele facturen aan hen hebben overgedragen. Voor vragen over een brief die je van Salvors hebt ontvangen, verzoeken wij je rechtstreeks met hen in contact te treden. Contactgegevens staan op de brief vermeld.

   Salvors zal, als onze partner, op een efficiënte manier op zoek gaan naar een gezamenlijke oplossing om de betalingsachterstand in te lopen.

  • Contactgegevens kun je zelf aanpassen in MijnEteck. Nog geen inloggegevens? Maak dan hier je account aan.

   Liever telefonisch (085-0218000) of via digitaal contact je wijziging(en) doorgeven, dat kan natuurlijk ook gewoon.

  • Dit kan via de klantportal MijnEteck wanneer je al eens eerder een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven. Mocht je dit nog niet hebben gedaan dan kun je een machtigingsformulier vinden in MijnEteck.

   Een wijziging van je rekeningnummer kan ook via ons digitale contactformulier worden doorgegeven. Het telefonisch doorgeven van een wijziging in je rekeningnummer is niet mogelijk.

  • Alle informatie over ons rekeningnummer/IBAN-nummer en tenaamstelling kunt u vinden op de desbetreffende factuur of jaarnota. Deze staan altijd in het klantportal MijnEteck.

  • Dat zijn de:

   • Aansluitvoorwaarden consumenten kleiner dan 100 kW
   • Algemene Leveringsvoorwaarden consumenten kleiner dan 100 kW

   Beide voorwaarden zijn te lezen in de klantportal MijnEteck.

  • De kosten kun je verdelen in twee categorieën: kosten voor de techniek (de installatie) en kosten voor het verbruik.

   De techniek van lokale, collectieve warmtesystemen varieert nagenoeg altijd per project omdat het, anders dan een stadswarmtenet, maatwerk op die locatie is. Geen enkel (nieuwbouw)project is hetzelfde en daarom wordt de technische installatie aangepast op o.a. de vraag, de beschikbare natuurlijke bronnen, het aantal woningen wat wordt aangesloten. Deze en andere factoren spelen een grote rol bij het bepalen van de juiste techniek van het warmtesysteem. Daarbij is een warmtepomp duurder in aanschaf en onderhoud dan een gasaansluiting op een leidingnet wat er al ligt en al jaren in gebruik is.

   De maximum tarieven voor de te leveren diensten vanuit een warmteleverancier aan particulieren worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks vastgesteld op basis van de Warmtewet. Daarbij wordt uitgegaan van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA). Dit principe houdt in dat de prijs van warmtelevering niet hoger mag zijn dan het gebruik van gas als energiebron. De maximum tarieven gelden voor alle warmteleveranciers en bij het aangaan van een overeenkomst voor een project zal de exacte hoogte worden vastgesteld in overleg met een gemeente, projectontwikkelaar, aannemer of woningcorporatie.

   Tarieven kunnen binnen een project variëren; bijvoorbeeld bij verschillende woonoppervlaktes binnen een wooncomplex en de tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast, maar ze mogen nooit boven de maximum tarieven zoals vastgesteld door de ACM uitkomen. Als klant weet je daardoor zeker dat je nooit té veel betaalt ten opzichte van een individuele warmtevoorziening op basis van gas.

   Jouw tarieven vind je op het tariefblad. Dit tariefblad wordt jaarlijks geïndexeerd. Zodra je klant bent kun je je tarieven ook altijd terugzien in het klantenportal MijnEteck en in de Eteck App.

  • Als jouw inkomen rond het sociaal minimum zit, heb je mogelijk recht op de energietoeslag. Deze eenmalige toeslag is in juli 2022 door het kabinet verhoogd van € 800 naar € 1.300. Dit geld is bedoeld om je te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas, warmte en elektriciteit. Een aanvraag voor deze toeslag doe je bij de gemeente waar je woont. Zij betalen het bedrag ook aan jou uit als je er recht op hebt.

  • De term CW-klasse staat voor Comfort Warm Water. Hoe hoger de klasse, des te meer warm water per minuut geleverd kan worden. Dit noemen we ook wel de aansluitcapaciteit. Tot en met 2022 werden de kosten voor de CW-klassen 1-4 niet apart vermeld. Deze waren verwerkt in de kosten voor de huur van de afleverset. Met ingang van 2023 vermelden wij de kosten voor alle CW-klassen apart op onze facturen. Daarom ziet iedereen vanaf 2023 de regel 'Toeslag CW-klasse' op de factuur.

  • Lukt het niet om onze nota’s binnen de gestelde termijn te betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Team Customer Care, dan zoeken wij samen naar een passende betalingsregeling. Ook bieden wij hulp bij verschillende vormen van besparen en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met een financiële coach.

   Lukt het (al) langere tijd niet om onze en andere rekeningen te betalen? Neem dan contact op met uw gemeente voor schuldhulpverlening. Zij helpen u met schulden die u zelf niet kunt oplossen.