Een artist impression van woonzorg toren Flora op het Floriade terrein in Almere Een artist impression van woonzorg toren Flora op het Floriade terrein in Almere
Innovatief duurzaam warmtenet

Smart Thermal Grid Hortus Almere

Op het terrein van de Floriade Expo 2022, in de wijk Hortus, is een innovatief duurzaam warmte- en koudeopslagsysteem aangelegd. Het Smart Thermal Grid (STG) wisselt warmte en koude tussen de aangesloten gebouwen en de bodem uit. Hierdoor ontstaat een effectief warmtenet waarmee 30.000 m² aan commerciële ruimte en meer dan 320 woningen kunnen worden bediend vanuit een bron.

Start levering: 08-2021
Innovatief bronnetwerk STG
30.000 m² commerciële ruimte en meer dan 320 woningen
Uitwisselbare warmte en koude tussen gebouwen

Het STG-systeem

Smart Thermal Grid (STG) is een bronnetwerk dat uitsluitend gebruik maakt van lokale duurzame bronnen. Op het terrein van de Floriade Expo 2022 is hiervoor aquathermie in combinatie met warmte-koudeopslag toegepast. Het systeem is niet alleen duurzaam door gebruik van lokale bronnen, ook kan door middel van het STG overtollige warmte of koude tussen gebouwen worden uitgewisseld. Door dit concept is het gehele systeem duurzamer dan met individuele warmtepompen. Eventuele toekomstige bronnen in de STG vergroten de capaciteit zodat er geen beperking is voor verdere uitbreiding van het warmtenet.

De STG legt nu mogelijkheden neer voor de toekomstige kavels zonder beperkingen.
Tim Rijkhoek - Ontwikkelaar bij Eteck