Een artist impression van woonzorg toren Flora op het Floriade terrein in Almere Een artist impression van woonzorg toren Flora op het Floriade terrein in Almere
Innovatief duurzaam warmtenet

Smart Thermal Grid Hortus Almere

Op het terrein van de Floriade Expo 2022, in de wijk Hortus, is een innovatief duurzaam warmte- en koudeopslagsysteem aangelegd. Het Smart Thermal Grid (STG) wisselt warmte en koude tussen de aangesloten gebouwen en de bodem uit. Hierdoor ontstaat een effectief warmtenet waarmee 30.000 m² aan commerciële ruimte en meer dan 320 woningen kunnen worden bediend vanuit een bron.

Start levering: 08-2021
Innovatief bronnetwerk STG
30.000 m² commerciële ruimte en meer dan 320 woningen
Uitwisselbare warmte en koude tussen gebouwen

Het STG-systeem

Smart Thermal Grid (STG) is een bronnetwerk dat uitsluitend gebruik maakt van lokale duurzame bronnen. Op het terrein van de Floriade Expo 2022 is hiervoor aquathermie in combinatie met warmte-koudeopslag toegepast. Het systeem is niet alleen duurzaam door gebruik van lokale bronnen, ook kan door middel van het STG overtollige warmte of koude tussen gebouwen worden uitgewisseld. Door dit concept is het gehele systeem duurzamer dan met individuele warmtepompen. Eventuele toekomstige bronnen in de STG vergroten de capaciteit zodat er geen beperking is voor verdere uitbreiding van het warmtenet.

Collectieve techniek per kavel

Iedere kavel heeft een warmtepompcentrale die is aangesloten op het STG. Afhankelijk van de functie van het vastgoed op betreffend kavel levert de warmtepomp warmte, koeling en/of warmte voor het verwarmen van tapwater.

De aanvoertemperatuur vanuit de STG is zowel in de zomer als winter rond de 12 graden Celsius. Afhankelijk van de vraag zorgt de warmtepompcentrale voor een verlaging van de retourtemperatuur bij levering van warmte of verhoging van de retourtemperatuur bij levering van koude. Indien de vraag vanuit alle gebouwen op het betreffende kavel groot is, wordt warmte of koude aangevuld vanuit het bronsysteem (met 160 m3/uur) en/of het oppervlaktewatersysteem. In het tussenseizoen (voorjaar en herfst) is er niet op alle kavels dezelfde behoefte aan warmte of koude en wordt er onderling tussen de gebouwen uitgewisseld. Zo zijn de gebouwen onderling elkaars directe bron.

Foto tijdens de bouw van het Floriade terrein in Almere
De STG legt nu mogelijkheden neer voor de toekomstige kavels zonder beperkingen.
Tim Rijkhoek - Ontwikkelaar bij Eteck

Alle vastgoed op het terrein is duurzaam gebouwd. De gebouwen die specifieke doeleinden hebben tijdens de Floriade Expo, worden na de tentoonstelling getransformeerd naar woningen.

Het eerste gebouw, Aeres Hoge School, is in de zomer van 2021 aangesloten op het duurzame warmtesysteem. Daarna volgt Flores; een 43 meter hoge toren op het centrale plein en Flora, een woon-zorgcomplex. Als laatste volgt de nieuwe woonwijk Hortus met ruim 500 woningen.

De gebiedsontwikkeling van het Floriade Park is in opdracht van Gemeente Almere uitgevoerd door de ontwikkelcombinatie Amvest-Dura Vermeer (OCAD).

Foto van de bouw van toren Flores op het Floriade terrein in Almere