Opslag in de bodem

Warmte-koudeopslag

Met een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) wordt energie in de vorm van warmte en koude opgeslagen in de bodem. Vooral in de winter is er vraag naar warmte, terwijl in de zomer de meeste warmte beschikbaar is. Daarom gebruikt Eteck WKO om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Gesloten WKO-systeem

Met een gesloten systeem wordt warmte of koude (maar niet het grondwater) direct aan de bodem onttrokken. Dit zetten wij vooral in bij kleine woningbouwprojecten en individuele utiliteitsbouw. Gesloten systemen zijn vanwege de kleinschaligheid over het algemeen goedkoper in aanleg dan een open WKO-systeem, maar leveren dan ook minder vermogen.

Met WKO kan je vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Open WKO-systeem

Eén of meerdere doubletten die in open verbinding staan met watervoerende zandlagen (zandpakketten). Een warmtewisselaar scheidt het grondwater van het LT-net of de warmtepomp. Dit zetten wij vooral in bij grotere projecten. Over het algemeen levert een open WKO-systeem een hoog rendement en is tot grote vermogens inzetbaar.

Meer weten over de werking van WKO?

Schrijf je in voor onze online kennissessie en kom te weten hoe lokale, collectieve oplossingen de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar maken. We gaan tijdens de sessie in op de verschillende aspecten die bij de levering van duurzame warmte komen kijken. Van techniek tot juridisch en van financieel tot dienstverlening aan de eindgebruiker.