Kennissessies en WKO on Tour

Eteck Academy

De Eteck Academy verzorgt kennissessies om meer inzicht te geven in de totstandkoming van duurzame warmtenetten en wat het inhoudt om een warmte-exploitatie draaiende te krijgen en te houden. Naast de kennissessies organiseren we met de ''WKO on Tour'' ook locatiebezoeken op onze projecten.

Kennissessies

In Nederland staan bijna 8 miljoen woningen en dat aantal groeit jaarlijks. We kunnen tonnen CO₂ besparen door al deze woningen duurzaam te verwarmen. Als duurzame warmteleverancier gaan wij voor nul CO₂-uitstoot, nul gebruik van fossiele brandstoffen en 100% wooncomfort. In onze kennissessie ''Van bron tot bruikbare warmte'' leer je hoe lokale, collectieve oplossingen de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar maken. We nemen je in vogelvlucht mee langs de techniek, juridische aspecten, financiële haalbaarheid en de service aan de eindgebruiker.

Kennissessie bij Binnenlandse Zaken in Den Haag

Na afloop van de ca. 1,5 uur durende sessie weet je waarom de energiesystemen bijdragen aan de missie om aardgasvrij te verwarmen en met welke bijkomende zaken je rekening moet houden. Tijdens een interactieve kennissessie met ambtenaren van Gemeente Amsterdam ontstond bijvoorbeeld een essentieel inzicht:

‘’Waarom zitten warmtebedrijven zoals jullie niet direct aan tafel bij een gebiedsontwikkeling? Nutsbedrijven zitten dat namelijk wel!”.

WKO on Tour

Op locatie laten we zien hoe een duurzaam warmtesysteem er uitziet en hoe het werkt. Hoe krijg je de opgewekte warmte eigenlijk naar een woning of bedrijf? Hoe zorg je dat er warm tapwater in de woning of het kantoorgebouw komt? Dat laten we graag zien!

Video Open Energiedag 2021

Foto van de voorkant van de Eteck VW bus met op de achtergrond de banner op de technische ruimte van Centrumeiland Amsterdam-IJburg
Helder verhaal! Het zou mooi zijn als meer gemeenten dit aanhoren. Mijn ervaring is dat daar nog veel onbekend is, waardoor er snel voor all-electric individuele oplossingen gekozen wordt i.p.v. kleinschalige laagtemperatuur warmtenetten die op wijk/straat/huisniveau opgewaardeerd worden tot de gewenste eindtemperatuur.
Feedback van een gemeenteambtenaar

Voor woningcorporaties

Speciaal voor woningcorporaties organiseren wij een kennissessie gericht op het reduceren van CO₂ uitstoot bij wooncomplexen met blokverwarming. Binnen 1 jaar, zonder overlast!

Drie belangrijke thema’s komen aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden:

  • Hoe draagt dit bij aan de gestelde klimaatdoelstellingen
  • Hoe wordt de betaalbaarheid voor de huurders geborgd voor de lange termijn
  • Is de investering doelmatig en verantwoord.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via communicatie@eteck.nl.

Zij gingen je voor:

  • logo BZK.png
  • logo-gemeente-amsterdam_transparant.png
  • Logo Wilma Wonen deelname kennissessie download.jpg
  • Logo NS Stations kennissessie download.jpg
  • Logo Waternet kennissessie download.png
  • Logo KPMG kennissessie.png