De kracht van water

Aquathermie

Aquathermie is een verzamelterm voor thermische energie uit water. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: Eteck heeft ervaring met thermische energie uit oppervlaktewater (afgekort: TEO), uit drinkwater (TED) en uit afvalwater (TEA).

Vooral thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) wordt in Nederland veel gebruikt. Dit is bij uitstek geschikt voor het verwarmen en koelen van panden. Je maakt daarbij gebruik van temperatuurverschillen van het oppervlaktewater gedurende de seizoenen. Zo wordt in de zomer warmte uit het water opgeslagen in een WKO-installatie. Deze warmte wordt in het koude seizoen benut om met behulp van een warmtepomp woningen en gebouwen te verwarmen.

In de winter kan juist koude worden opgeslagen in de WKO-installatie. Dergelijke installaties worden toegepast wanneer de vraag naar koeling in de zomer groot is.

WKO animatie aquathermie met afleverset

In deze animatie laten we zien hoe een gebouw met afleversets wordt voorzien van duurzame warmte met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), oftewel aquathermie.

Meer weten over de werking van aquathermie?

Schrijf je in voor onze online kennissessie en kom te weten hoe lokale, collectieve oplossingen de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar maken. We gaan tijdens de sessie in op de verschillende aspecten die bij de levering van duurzame warmte komen kijken. Van techniek tot juridisch en van financieel tot dienstverlening aan de eindgebruiker.

Een aantal van onze aquathermieprojecten

Nederland is een waterland. Water dat wij inzetten bij het aardgasvrij verwarmen van woningen. Daarvoor is goede samenwerking nodig tussen de verschillende partijen, waaronder waterschappen en gemeenten. Met onze meer dan 15 jaar ervaring met gasloze wijken en aquathermie is Eteck in staat hierin de regisseursrol te nemen. Enkele van onze aquathermieprojecten:

Aquathermie in nieuwbouwwijken Pijnacker

Appartementencomplex in Groningen

Woonwijk Hoog Dalem in Gorinchem

Energieneutraal wonen in Amsterdam

Een foto van project De Blaricummermeent in Blaricum.