Tasmantoren is aardgasvrij

Groningen gaat voor Nul!

Het duurzame en luxe appartementencomplex Tasmantoren bestaat uit twee woontorens van 24 verdiepingen en een laagbouw gedeelte van 5 verdiepingen. Sinds 2013 leveren wij er duurzame warmte en verkoeling.
Start bouw 2010, start exploitatie 2013
Collectieve WKO met een zonnedak
229 WEQ

Doordat de Tasmantoren aan het water ligt (kruising Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal) waren er voldoende duurzame en lokale bronnen beschikbaar om aquathermie toe te passen.

Hoe werkt het?

Voor verwarming wordt gebruikgemaakt van warmte uit de bodem. Hiervoor zijn op vier plaatsen nabij de Tasmantoren op een diepte van ongeveer 100 meter grondwaterbronnen aangeboord. ’s Winters wordt grondwater uit de twee warme bron onttrokken en getransporteerd naar de technische ruimte waar de warmte wordt afgegeven aan het systeem. Het afgekoelde grondwater (rond 7 °C) wordt hierna geïnfiltreerd in de koude bron.

’s Zomers draait dit proces en de stromingsrichting van het grondwater om. Grondwater uit de koude bron wordt dan gebruikt voor koeling, waarna het met een hogere temperatuur (rond 15 °C) weer in de warme bron wordt geïnfiltreerd. Het komt erop neer dat winterkoude wordt opgeslagen voor gebruik in de zomer en zomerwarmte voor gebruik in de winter.