Foto van project Hoog Dalem in Gorinchem. Gebouwd voor Eneco in 2009, overgenomen van Eneco in 2018 Foto van project Hoog Dalem in Gorinchem. Gebouwd voor Eneco in 2009, overgenomen van Eneco in 2018
Hoog Dalem Gorinchem

Zelf gebouwd, later in exploitatie overgenomen

Project Hoog Dalem in Gorinchem hebben wij in 2009 zelf gebouwd in opdracht van Eneco. 9 jaar later hebben wij de exploitatie overgenomen.

Start levering: 01-2018
252 WEQ
4 WKO bronnen: twee warme en twee koude
Aquathermie

De wijk Hoog Dalem in Gorinchem is in 2009 aardgasvrij gebouwd. De 252 woningen zijn aangesloten op een Warmte Koude Opslag (WKO). Deze energievoorziening is destijds door Eteck gebouwd in opdracht van Eneco. In 2018 is de exploitatie van Eneco overgenomen in een portefeuille met nog 30 andere landelijke projecten.

Het systeem op Hoog Dalem onttrekt per saldo meer warmte aan de bodem dan het koude terugbrengt. Om te voorkomen dat de bron uitgeput raakt, wordt warmte toegevoegd met behulp van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Achter de huizen in Hoog Dalem loopt een brede sloot van het waterschap Rivierenland. Een warmtewisselaar onttrekt warmte uit het slootwater dat wordt opgeslagen in de WKO. Het afgekoelde water gaat retour naar de sloot. In de zomer kan de temperatuur in de sloot oplopen tot boven de 20℃. TEO is in wezen dan ook het oogsten van zonne-energie opgeslagen in water. In de winter wordt de WKO aangesproken voor het warmtenet.

Meer weten over de werking van WKO of aquathermie?