Artist impression van project Van Leeuwenhoekkwartier of Guldenwater in Delft. Artist impression van project Van Leeuwenhoekkwartier of Guldenwater in Delft.
18 maart 2021

Meer impact in Nieuw Delft

Nieuwbouwcomplex Guldenwater in Delft, ook wel Van Leeuwenhoekkwartier, is één van de projecten binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft (het voormalige Spoorzonegebied) die wij in exploitatie hebben genomen en voorzien van duurzame warmte en verkoeling.

Het wooncomplex bestaat uit 177 appartementen en 7 ruime 4-laags parkwoningen die uitzicht hebben op het Van Leeuwenhoekpark. De appartementen en woningen zijn aardgasvrij en energieneutraal gebouwd door Ballast Nedam Development. Alle woningen worden duurzaam verwarmd en verkoeld door middel van een gesloten warmte-koudeopslagsysteem (WKO) met bodemlussen. De individuele warmtepompen in de woningen zorgen ervoor dat de ruimten comfortabel worden verwarmd in de winter en verkoeld in de zomer én dat het tapwater wordt opgewarmd.

“ Samen met Ballast Nedam en de bewoners gaan we voor 0. ’’
Merijn Brouwer, ontwikkelaar bij Eteck

De aanleg van het warmtesysteem is uitgevoerd door Klimaatgarant en Giesbers InstallatieGroep. Zij zorgen de komende jaren ook voor instandhouding en service van onze installatie. Naast de collectieve WKO en individuele warmtepompen, zijn alle woningen uitgevoerd met PV-panelen voor de opwekking van elektriciteit. Deze PV-installatie blijft, net als het WKO-systeem, in eigendom en beheer van Eteck. Samen met Ballast Nedam toont Eteck dat het in dit complexe binnenstedelijke gebied mogelijk is om energie neutrale woningen te realiseren.

Over Nieuw Delft en Eteck

Het voormalige Spoorzonegebied heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. Het bovengrondse spoorviaduct is vervangen door een tunnel en stadsparken en veel duurzame nieuwbouw zijn verrezen. Binnen de grootschalige gebiedsontwikkeling Nieuw Delft zijn veel deelprojecten al opgeleverd, nog in aanbouw of nog te ontwikkelen. Naast Guldenwater/Van Leeuwenhoekkwartier leveren we eveneens aan project Antoni (39 appartementen, 9 woningen en een Ibis Hotel) en Volt (113 appartementen).