8 december 2021

Den Haag gunt Eteck eerste grote concessie voor duurzaam warmtesysteem

Gemeente Den Haag en Eteck hebben de handtekening gezet onder een concessieovereenkomst. Hiermee gunt de gemeente de eerste grote duurzame warmteconcessie aan de grootste landelijke leverancier van warmte en koude. Met de ondertekening wordt alle toekomstige nieuwbouw in Laakhavens door Eteck voor de komende 30 jaar voorzien van duurzame en betaalbare warmte en koude.

Eteck heeft met de overeenkomst de opdracht en het exclusieve recht gekregen om in Laakhavens een laagtemperatuur warmtesysteem te ontwerpen, realiseren en exploiteren. De gemeente heeft bepaald dat Laakhavens onderdeel is van het Central Innovation District (CID) van Den Haag. In dit gebied komt ruimte voor wonen, werken, studeren, ontspannen en winkelen, waarmee het een uitbreiding van het stadscentrum wordt. Om de gebouwen te verwarmen, worden collectieve Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen aangelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van warme en koude bronnen in de bodem en wordt de warmte uit het oppervlaktewater van de Laakhaven benut om de toekomstige gebouwen te voorzien van vloerverwarming en -koeling én warmtapwater.

Naast de opwekking en levering van betaalbare warmte en koude levert Eteck ook een zeer hoge energieprestatie, met een zeer hoge CO2-reductie.

De reis van een belangrijke concessieovereenkomst

Wethouder Liesbeth van Tongeren van Gemeente Den Haag en Michiel van den Berg, CEO bij Eteck, zijn trots op de ondertekening van de eerste grote warmteconcessie. Wij nemen je met de elektrische VW bus van Eteck mee langs het stadhuis, via wethouder Van Tongeren, Laakhaven en het kantoor van Eteck om het proces van de ondertekening te volgen. Samen zijn de gemeente Den Haag en Eteck onderweg naar nul!

Klanttevredenheid en betaalbaarheid centraal

Naast een zo’n duurzaam mogelijke voorziening hebben zowel de gemeente Den Haag als Eteck aangegeven binnen Laakhavens te streven naar maximale klanttevredenheid. Bij de aanbesteding was daarom ook betaalbaarheid en klanttevredenheid een harde eis. Voor de bewoners is een korting op de standaard vastrechttarieven voor warmte en koude vastgesteld. Ook is er vastgelegd hoe optimale klanttevredenheid bij de uiteindelijk eindgebruikers te bereiken.

Een grootse, duurzame samenwerking

De gemeenteraad heeft het Warmteplan Laakhavens eind vorig jaar vastgesteld. Alle nieuwbouwontwikkelingen in het warmteplangebied worden door dat besluit aangesloten op een duurzaam warmtesysteem van Eteck. Om hiervoor een juiste marktpartij te selecteren is een Europese aanbesteding uitgeschreven. Na aanmelding van diverse partijen is een selectie van drie aanbieders gemaakt. Met deze drie partijen is de dialoogfase doorlopen, waarin de deelnemers hun visie konden geven op de uitgangspunten en op de concept- overeenkomst. Uiteindelijk heeft Eteck de opdracht gegund gekregen door de gemeente.

“Dit is een belangrijke stap in de warmtetransitie en een succes voor zowel de gemeente Den Haag als Eteck. De concessie Laakhavens is er eentje van grote omvang en is in Nederland op deze schaal nog nauwelijks voorgekomen. We zijn dan ook zeer trots om alle eindgebruikers binnen Laakhavens straks van een comfortabel en duurzaam binnenklimaat te mogen voorzien.”
Tim Rijkhoek - Ontwikkelaar Eteck

Over Laakhavens

Het Laakhavengebied in de Gemeente Den Haag is een binnenstedelijke herontwikkeling van formaat. In het gebied bij station Holland Spoor en rond de oude Haagse binnenhaven (Laakhaven) zullen de komende jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden met ruimte voor wonen, werken, ontspannen en veel groen. Binnen dit gebied worden al meerdere grootschalige gebouwen op duurzame wijze verwarmd door Eteck, waaronder Waldo Tower, Caland Dock en het Stationspostgebouw. Ook The Grace en het HS Kwartier worden na de transitie aangesloten op de warmtevoorziening.