Luchtfoto van het Stationspostgebouw in Den Haag wat getransformeerd is naar een aardgasvrij bedrijfspand Luchtfoto van het Stationspostgebouw in Den Haag wat getransformeerd is naar een aardgasvrij bedrijfspand
Gebiedsontwikkeling HS Kwartier

Duurzame gebieds-WKO voor Den Haag

Een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van 230.000m² waarbij ten minste zes gebouwen worden aangesloten op één all-electric gebieds-WKO.

Start levering: 06-2021
Opdrachtgever: LifeMakesSens
3.439 woningen & 130.000 m² BVO zakelijk
Collectieve WKO, all-electric

Deze gebieds-WKO zal ten minste zes gebouwen, met in totaal 3.439 woningen en 130.000m² commercieel vastgoed, voorzien van duurzame warmte, koeling en warm tapwater. Het eerste gebouw wat wordt aangesloten is het nieuwe hoofdkantoor van PostNL. Bij de aanleg van het all-electric WKO systeem wordt direct rekening gehouden met de aansluiting van meerdere gebouwen op de WKO. Daarnaast ook met een mogelijke toevoeging van nog eens 10.000 woningen.

Door nu al in te zetten op een zo efficiënte mogelijke benutting van de ondergrond wordt capaciteitstekort in de bodem voorkomen. Hiermee sorteert Eteck voor op de toekomst en borgt dat Laakhaven ook in de toekomst zo veel mogelijk gebruik kan maken van de beschikbare lokale energie. De projectontwikkeling van het HSKwartier ligt in handen van LifeMakesSens.

Projecten die onder deze gebeidsontwikkeling vallen zijn: