Luchtfoto van het Stationspostgebouw in Den Haag wat getransformeerd is naar een aardgasvrij bedrijfspand Luchtfoto van het Stationspostgebouw in Den Haag wat getransformeerd is naar een aardgasvrij bedrijfspand
5 augustus 2020

Duurzame gebieds-WKO voor Den Haag

LIFE, SENS real estate en Eteck hebben de handen ineen geslagen om met elkaar in Hollands Spoor Kwartier een collectief duurzaam gebieds-WKO te realiseren waar zowel de eigen ontwikkelingen als de omgeving op wordt aangesloten.

De ontwikkeling van het Stationspostgebouw, het nieuwe hoofdkantoor van PostNL, is de eerste grote stap in de gebiedsontwikkeling HS kwartier. Eén van de grootste binnenstedelijke (her)ontwikkelingsprojecten in Den Haag (ca. 230.000 m²) dat door LIFE en SENS de komende jaren wordt ontwikkeld tot een gemengde woon- en werkomgeving die een nieuwe impuls zal geven aan de omgeving rondom station Hollands Spoor en het centrum van Den Haag.

De ontwikkelingen binnen het HS kwartier zullen voorzien worden van volledig CO₂-neutrale opgewekte warmte en koude op basis van een all-electric systeem, zonder gebruik te maken van stadsverwarming of gas. Dit wordt bereikt doordat Eteck haar elektriciteit – met een certificaat van oorsprong – gegarandeerd inkoopt van Nederlandse groene bronnen.

Tevens is Eteck voornemens om het systeem direct te optimaliseren door een koppeling te maken met het WKO-systeem van The Grace en worden de mogelijkheden onderzocht ook andere systemen in de directe omgeving aan te sluiten. Zo ontstaan de contouren van een gebieds-WKO in het Hollands Spoor Kwartier. Een gebieds-WKO is noodzakelijk om de toekomstige warmte en koudevraag te kunnen invullen met lokale duurzame bronnen. In de komende jaren komt er mogelijk ruimte voor de toevoeging van 10.000 woningen. Als al deze projecten afzonderlijke installaties realiseren, zal er niet voldoende capaciteit in de ondergrond zijn om alle nieuwe en bestaande gebouwen te kunnen voorzien van duurzame warmte en koude. Door nu al in te zetten op een zo efficiënte mogelijke benutting van de ondergrond sorteert Eteck voor op de toekomst en borgt dat Laakhaven ook in de toekomst zo veel mogelijk gebruik kan maken van de beschikbare lokale energie.

LIFE en SENS hebben Eteck als partner gekozen na een zorgvuldige selectie op basis van haar kennis en ervaring, flexibiliteit en pragmatische houding. Ook het feit dat Eteck een all-electric oplossing zal realiseren is belangrijk voor deze keuze geweest met het oog op de intrede van de BENG-regelgeving. Eteck is reeds gestart met de realisatie van de WKO voor het Stationspostgebouw, wat rond de zomer van volgend jaar in gebruik wordt genomen. Gelijk met de realisatie van de WKO voor het Stationspostgebouw wordt uitgewerkt hoe het naastgelegen gebouw “The Globe” de komende jaren duurzaam kan worden verwarmd en gekoeld. Op dit moment gebeurt dit nog op conventionele basis (met gas en koelmachines). Hiermee hebben de partijen niet alleen oog voor realisatie van duurzame nieuwbouw, maar zetten ze ook de eerste stappen in bestaande bebouwing van het gas af te halen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Rijkhoek, ontwikkelaar bij Eteck of Jerry Kies, ontwikkelaar bij SENS real estate.