Foto van Rard Rijcken van Eteck en Peter Klevering van Dura Vermeer bij de oplevering van het STG op het Floriade terrein in Almere. Foto van Rard Rijcken van Eteck en Peter Klevering van Dura Vermeer bij de oplevering van het STG op het Floriade terrein in Almere.
9 juli 2021

Innovatief warmtesysteem Hortus (Floriadeterrein) opgeleverd

Op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is het duurzame warmte-en-koudeopslagsysteem in de vorm van een Smart Thermal Grid opgeleverd. Ontwikkelcombinatie Amvest-Dura Vermeer (OCAD) en Eteck, exploitant van duurzame warmte hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van dit Smart Thermal Grid (STG). Vanwege het bijzondere, innovatieve karakter van het STG is de oplevering op feestelijke wijze gevierd.
“Bij de aanleg van dit warmtenet is rekening gehouden met toekomstige uitbreiding. Er is nu voldoende leveringscapaciteit binnen de STG gerealiseerd.''
Bart Blaauwendraad - Projectmanager bij Eteck

Het Smart Thermal Grid

Via het STG kunnen appartementencomplexen en commerciële voorzieningen onderling warmte en koude uitwisselen en, wanneer nodig, opslaan in of gebruiken uit de bodem. Er wordt tevens gebruik gemaakt van het oppervlaktewater van het Weerwater door middel van aquathermie. Hiermee wordt het mogelijk om op wijkniveau te zorgen voor efficiënte koeling, verwarming en warm tapwater voor de gebouwen.

Het STG is hiermee een innovatief en duurzaam systeem dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt en en draagt daarmee bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Almere.

“Het realiseren van een duurzame energieopwekkingsinstallatie is de basis voor deze duurzame en gezonde stadswijk. Gerealiseerd in een zeer kort tijdsbestek dus een extra mooie mijlpaal voor Dura Vermeer, Amvest en Eteck."
Pascal Fransman - Projectontwikkelaar bij Dura Vermeer

Duurzame woonwijk Hortus

Het STG zal vooralsnog circa 30.000 m² commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater gaan voorzien. Een deel van de nieuwe woonwijk Hortus, welke straks op de plek van de Floriade Expo 2022 komt, wordt hiermee bediend. Eteck, leverancier van duurzame warmte en koude, neemt de realisatie en exploitatie van het STG op zich voor de komende 35 jaar.

“Amvest en Dura Vermeer zijn er trots op dat dit innovatieve systeem gerealiseerd kan worden en straks de nieuwe woonwijk Hortus Almere van duurzame energie zal voorzien.”
Peter Krop - Directeur Dura Vermeer, namens de ontwikkelcombinatie OCAD

Samenwerkingen

Het duurzame grid (STG) is uitgedacht door Dura Vermeer, Amvest en Eteck in samenwerking met adviesbureaus Buro Loo, Witteveen+Bos en Roodenburg Installaties. Partijen zijn juridisch ondersteund door Cees Advocaten.

De realisatie van de WKO-installatie in het STG is in opdracht van Eteck uitgevoerd door Roodenburg.