Aquathermie innamepunt in Pijnacker-Nootdorp Aquathermie innamepunt in Pijnacker-Nootdorp
30 april 2024

Onderzoek verbetering waterkwaliteit afgerond

Eteck en SPATwater sloegen de handen ineen voor een belangrijke samenwerking op het gebied van waterkwaliteit. Eteck speelt een leidende rol in de Warmtetransitie met het leveren van duurzame energie uit water, waaronder thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).

Vorig jaar is Eteck een samenwerking gestart met SPATwater, zie eerder artikel; samenwerking met SPATwater. In de media is en wordt er uitvoerig bericht over de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat heeft ons doen besluiten een onderzoek te starten om te zien welke rol wij kunnen spelen bij de verbetering van die kwaliteit. Het eerste verkennende onderzoek is inmiddels afgerond. Lagere temperatuur draagt bij aan krimp blauwalg.

Eteck maakt veelvoudig gebruik van aquathermie en vooral van Thermische Energie uit oppervlaktewater. Hierbij wordt zeer-laagtemperatuur warmte gewonnen om uiteindelijk woningen en gebouwen te verwarmen. Onze warmtenetten en warmte-koude-opslaginstallaties transporteren deze duurzame warmte uit oppervlaktewater naar inmiddels meer dan 15.000 aansluitingen in Nederland voor centrale, lokale of individuele opwaardering met een warmtepomp.

Op het moment dat de warmte uit het oppervlaktewater wordt afgegeven aan ons distributiewater, komt het afgekoelde oppervlaktewater weer retour. Op deze manier blijft de temperatuur van het water een enkele graad kouder. Uit het onderzoek blijkt dat deze lagere watertemperatuur in zomer bijdraagt aan het reduceren van blauwalg in ons oppervlaktewater

Verder onderzoek

Om verdere beïnvloeding van het oppervlaktewater te onderzoeken is meer onderzoek nodig. Zo is er onlangs een onderzoek gestart naar het effect van aquathermie op de biodiversiteit door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar Eteck ook aan meewerkt.

Eteck werkt samen aan onderzoek naar effect van warmtewinning op het onderwaterleven - Eteck

Over SPATwater

SPATwater ondersteunt organisaties bij het identificeren van kansen en risico's op het gebied van waterkwaliteit en de KRW-doelen. Voor Eteck dragen we uiteindelijk gebiedsgerichte oplossingen aan die de lokale waterkwaliteit kunnen verbeteren. Tegelijkertijd dragen we bij aan de strategieontwikkeling om waterkwaliteit structureel te borgen bij de ontwikkeling van toekomstige installaties.