Foto van de ondertekening met BPD voor de gebiedsontwikkeling van het Campina-terrein wat de nieuwe wij De CAAI wordt. Foto van de ondertekening met BPD voor de gebiedsontwikkeling van het Campina-terrein wat de nieuwe wij De CAAI wordt.
20 juli 2022

Duurzame warmte voor moderne stadswijk De CAAI

Iedereen die straks op De CAAI, het voormalige Campina-terrein in Eindhoven, woont, werkt of recreëert draagt een steentje bij want deze moderne stadswijk krijgt op duurzame wijze warmte en koude geleverd via een collectief warmte-koudeopslagsysteem (WKO). Gebiedsontwikkelaar BPD en warmteleverancier Eteck gaan hiervoor de samenwerking aan.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zet ook op het gebied van warmtevoorziening in op duurzaam én betaalbaar. In opdracht van Eteck realiseert Dubo Techniek de WKO-installatie in deze nieuwbouwwijk waarna Eteck het warmtesysteem voor 30 jaar zal exploiteren.

''We zijn trots op deze samenwerking die bijdraagt aan onze missie om maximaal impact te hebben op de verduurzaming van Nederland."
Judith Koole - Chief Growth Officer bij Eteck

De CAAI wordt een groene, duurzame en betaalbare wijk voor iedereen. De komende jaren worden er 700 woningen en 10.000 m2 commercieel vastgoed gerealiseerd. De wijze waarop de gebouwen in de toekomst verwarmd en gekoeld worden draagt bij aan het duurzame karakter van de wijk.

“Zo zorgen we samen voor duurzame en betaalbare verwarming en koeling en een behaaglijk klimaat voor onze eindgebruikers.”
Erik Leijten – directeur regio Zuid bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Hoe werkt een warmtekoudeopslag

Een WKO (warmte-koudeopslag) is een manier om energie in de vorm van warmte en/of koude op te slaan in de bodem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de isolerende werking van bodemlagen. Het WKO-systeem bestaat uit open grondwaterbronnen, een centrale techniekruimte, een distributienetwerk en afleversets bij de eindgebruiker. Het systeem bevat een warme en een koude bron die op 80 meter diepte op De CAAI geboord worden. In de wintermaanden wordt distributiewater van ca. 15°C uit de warme bron gebruikt om via een warmtewisselaar de warmte af te geven aan het water. De centrale warmtepomp in de techniekruimte warmt het distributiewater verder op tot bruikbare warmte in de woning. Tijdens dit proces koelt het water af. Het afgekoelde water wordt via een warmtewisselaar opgeslagen in de koude bron, zodat die koude in de zomer gebruikt kan worden om de gebouwen en woningen te koelen.