Animatie van de werking van aquathermie Animatie van de werking van aquathermie
15 juli 2021

Drie ideeën winnen STOWA challenge

Met heel veel plezier heeft Eteck bijgedragen aan de beoordeling van de ingediende 17 ideeën. De opdracht van de challenge was: hoe kunnen we warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater – twee vliegen in één klap?

Onze kennis- en innovatiemanager Gertjan de Joode heeft samen met 8 andere juryleden de ingediende ideeën beoordeeld op o.a.: innovatiekracht, werking, haalbaarheid en ruimtelijke toepasbaarheid.

Eteck heeft zelf geen kennis van fosforverwijdering uit water, wel hebben wij ruime ervaring met warmtewinning uit oppervlaktewater. Deze zogenaamde TEO-oplossingen passen wij op ruime schaal toe. De vernieuwende ideeën hebben ook voor ons nieuwe inzichten opgeleverd in de toepassing van TEO-installaties.

“Ik ben positief verrast! Enkele oplossingen passen zo goed als zeker in huidige TEO-installaties.’’
Gertjan de Joode, kennismanager bij Eteck

Gertjan de Joode: “Ik ben door sommige ideeën positief verrast. Eteck wil in een eigen vervolgtraject met enkele indieners contact hebben om (onderdelen van) het idee verder uit te werken. Of we daarbij direct fosfor verwijderen uit oppervlaktewater, zal nog verder blijken. Dat we enkele (deel)oplossingen kunnen integreren in TEO-installaties en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van waterkwaliteit en ecologie in het algemeen is haast wel zeker.”

Meer lezen over warmtewinning uit oppervlaktewater?