24 oktober 2022

Aanbesteding collectieve warmteoplossing moet anders om succesvoller te zijn

Op 3 oktober vond het Nationaal Warmtecongres 2022 plaats op de Floriade in Almere. CEO Michiel van den Berg en CGO Judith Koole spraken hier samen over de wijze waarop collectieve warmteoplossingen succesvol kunnen worden aanbesteed. Ook kennis- en innovatiemanager Gertjan de Joode en projectmanager Bart Blauwendraad waren aanwezig. Zij gaven een rondleiding langs het warmtenet van Eteck onder het Floriade-terrein.

De gebouwde omgeving is goed voor zo’n 40% van alle CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen van 2050 te behalen moeten er in Nederland 1.000 woningen per werkdag van het gas af. Dat is onmogelijk wanneer we dat woning voor woning aanpakken. De oplossing zit in een gebiedsgerichte, collectieve aanpak.

“We vertrouwen elkaar niet, we gunnen het elkaar niet.”
CEO Michiel van der Berg
“Wij denken dat je op een heel andere manier moet aanbesteden, wil je de nodige vaart kunnen maken in deze warmtetransitie.”
CGO Judith Koole

Meer weten over onze bijdrage op het Nationaal Warmtecongres 2022?