Start bouw Hortus Smart Termal Grind op locatie Floriade in Almere Start bouw Hortus Smart Termal Grind op locatie Floriade in Almere
29 juni 2020

Innovatief warmtesysteem voor toekomstige wijk Hortus in het Floriade Park

Op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is gestart met de aanleg van een duurzaam warmte en koude opslagsysteem in de vorm van een Smart Thermal Grid. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor is onlangs ondertekend door ontwikkelcombinatie Amvest-Dura Vermeer (OCAD) en Eteck, exploitant van duurzame warmte. In de komende maanden zal dit Smart Thermal Grid (STG) gerealiseerd worden. Vanwege het bijzondere, innovatieve karakter van het STG heeft wethouder Jan Hoek het startsein van de werkzaamheden gegeven. Samen met de partners namen zij ‘de leiding.
“Eteck exploiteert duurzame en innovatieve energiesystemen in heel Nederland en is er trots op juist ook hier te kunnen laten zien wat er op dit gebied mogelijk is.”
Rard Rijcken, directeur Eteck

Wethouder bij de Gemeente Almere, Jan Hoek: “Al vanaf het begin, toen we het bidbook voor de Floriade Expo 2022 indienden, hebben we ingezet op innovaties die bijdragen aan Growing Green Cities, het thema van de Floriade. Het Smart Thermal Grid is één van de eerste voorbeelden waarmee we die ambitie concreet maken. We gaan toekomstige bewoners van Hortus voorzien van duurzame warmte, én we laten in 2022 aan 2 miljoen bezoekers de innovaties zien die Nederlandse bedrijven op dit gebied aan het ontwikkelen zijn.

Het Smart Thermal Grid

Via het STG kunnen appartementencomplexen en commerciële voorzieningen onderling warmte en koude uitwisselen en, wanneer nodig, opslaan in de bodem of aan de bodem onttrekken. Er wordt tevens gebruik gemaakt van het oppervlaktewater van het Weerwater. Hiermee wordt het mogelijk om op wijkniveau te zorgen voor efficiënte koeling, verwarming en warm tapwater van de gebouwen.

Het STG is hiermee een innovatief en duurzaam systeem dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Restwarmte en aardwarmte worden opgewekt dankzij de aanleg van geïsoleerde buisleidingen in de vorm van een warmtenet. Dit is momenteel één van de meest duurzame vormen van warmteopwekking.

Samenwerking

Het duurzame grid (STG) is uitgedacht door Dura Vermeer, Amvest en Eteck in samenwerking met adviesbureaus Buro Loo, Witteveen+Bos en Roodenburg Installaties. Partijen zijn juridisch ondersteund door Cees Advocaten. Peter Krop, directeur Dura Vermeer, namens de ontwikkelcombinatie OCAD: “Amvest en Dura Vermeer zijn er trots op dat dit innovatieve systeem gerealiseerd kan worden en straks de nieuwe woonwijk Hortus Almere van duurzame energie zal voorzien.”

Duurzame woonwijk Hortus

Het STG zal vooralsnog circa 30.000 m² commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater gaan voorzien. Een deel van de nieuwe woonwijk Hortus, welke straks op de plek van de Floriade Expo 2022 komt, wordt hiermee bediend. Eteck, leverancier van duurzame warmte en koude, neemt de realisatie en exploitatie van het STG op zich voor de komende 35 jaar.