27 maart 2024

Deze woensdag: Bewust veilig-dag

Voor wat is er tegenwoordig geen dag? Krokettendag, dag van de pinguïn, dag van de komkommer. Je kan het zo gek niet bedenken en er is een dag voor in het leven geroepen. Toch vinden we deze speciale dag wel heel belangrijk: de Bewust Veilig-dag. Niet alleen vandaag, maar elke dag. Want veilig en gezond werken kan wat ons betreft niet genoeg aandacht krijgen. Zowel op de bouwplaats, als op ons kantoor belangrijk.

Elke werknemer heeft het recht om veilig en gezond te kunnen werken, zonder het risico op letsel of ongevallen. Daarom is Eteck actief deelnemer vanbewustveilig.com. De Bewust Veilig-dag is een jaarlijks initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. Op deze dag besteden honderden bedrijven in de bouw, techniek en onderhoudssector extra aandacht aan veilig en gezond werken.

Wat doet Eteck om de veiligheid te waarborgen

Zowel op de bouwplaats als op kantoor zijn we scherp op verbeteringen. Een aantal voorbeelden; De aansturende lijn en het operationele team zijn volledig VCA gecertificeerd, Met het VCA-certificaat hebben we de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. zie hier uitgebreidere informatie over dit certificaat.

We zorgen dat onze medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) ter beschikking hebben. We zijn recent overgestapt naar een nieuwe leverancier voor deze middelen, namelijk VeiligGoed. Dit is een stap vooruit in het verbeteren van onze (interne) processen en het borgen van de veiligheid in de organisatie.

Ook hebben we onlangs een systeem geïmplementeerd om veiligheidsmeldingen te kunnen doen en voeren medewerkers periodiek veiligheidsinspecties uit.

Naast onze eigen medewerkers zijn ook de partners van Eteck belangrijk. We vinden het belangrijk dat we samenwerken op het gebied van veiligheid en verwachten dit ook van o.a. onze onderhoudspartners, installatiepartners, etc.

Hoe ziet onze woensdag 27 maart er uit

We maken gebruik van de toolboxen die bestaan uit; Periodieke sessies met de verschillende teams, vooral de operationele teams, waarin we ingaan op een specifiek veiligheidsthema. Zo hebben we gevaarlijke stoffen behandeld, vallen en struikelen, agressie.

Het is een moment van bewustwording. We delen de inhoud met ons team onder het genot van heerlijke cupcakes. En we gaan in gesprek over de ervaringen van de medewerkers zelf op gebied van veiligheid en gezondheid op werk.

We zitten niet stil wat betreft veiligheid, want het kan altijd nóg beter en veiliger. Daar werken we elke dag met elkaar aan.