Een artist impression van project Bajeskwartier in Amsterdam Een artist impression van project Bajeskwartier in Amsterdam
9 maart 2022

1.350 woningen en 27.000 m² in Bajeskwartier aangesloten op duurzame warmte

Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V., een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaar AM, AT Capital en Cairn en Eteck hebben de concessieovereenkomst getekend voor Bajeskwartier Amsterdam. Hiermee is vastgelegd dat Eteck voor minimaal 30 jaar duurzame warmte, koude en warmtapwater gaat leveren aan alle woningen en gebouwen in deze groene, gezonde stadswijk in wording.

Bajeskwartier is een multifunctionele gebiedsontwikkeling op de voormalige locatie van de Bijlmerbajes, in de wijk Overamstel. Hier worden de komende jaren ongeveer 1.350 (sociale) huur- en koopwoningen en circa 27.000 m² overige functies gerealiseerd. De woningen variëren van starterswoning tot luxe- en zorgwoningen.

Hoge duurzaamheidsambities

Voor Bajeskwartier gelden heel hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid. Door hergebruik van 98% van alle materialen uit de voormalige gevangenis en toepassing van hernieuwbare materialen, wordt op het onderwerp circulariteit hoog gescoord. Twee van de in totaal 16 gebouwen worden gerealiseerd in hout, de wijk is klimaatadaptief en natuurinclusief. Verder wordt de wijk energieneutraal door onder meer het gebruik van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen, geholpen door een Thermisch Grid onder de wijk.

“Met deze overeenkomst verzekeren wij de toekomstige bewoners en gebruikers van duurzame warmte en koeling en draagt Bajeskwartier bij aan de energietransitie”.
Peter Heuvelink, directeur Bajeskwartier Ontwikkeling C.V.

Thermisch Grid

Alle 16 gebouwen binnen het gebied, waaronder ook Hotel Jansen, de middelbare school Spinoza20first en de gemeentelijke sporthal, worden aangesloten op een warmte-koudenet, oftewel een Thermisch Grid. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de reeds bestaande leidingstructuur van de oude bajes. Het Thermisch Grid wordt aangesloten op een collectief warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat bestaat uit een bronnet van drie doubletten wat voor de regeneratie gebruik maakt van verschillende omgevingsenergiebronnen, zoals restwarmte van het naastgelegen datacentrum en warmte uit het oppervlaktewater (aquathermie). Ook wordt het mogelijk om warmte en koude uit te wisselen tussen de verschillende gebouwen binnen het gebied.

Alle woningen worden voorzien van en een afleverset om de temperatuur per woning te kunnen regelen. De WKO-installatie wordt gebouwd door Roodenburg. Zij verzorgen na oplevering de serviceverlening op locatie zoals onderhoud aan de installatie en het opvolgen van servicemeldingen door bewoners en gebruikers van de overige gebouwen.

Alle gebouwen worden volledig energieneutraal, waarbij onder meer windenergie wordt gewonnen door de toepassing van dakelementen met ingebouwde windturbines. Ook wordt het organisch afval uit de wijk omgezet in stroom voor de (gasloze) woningen.

Peter Heuvelink, directeur Bajeskwartier Ontwikkeling C.V.: “Met deze overeenkomst met Eteck verzekeren wij de toekomstige bewoners en gebruikers van duurzame warmte en koeling en draagt Bajeskwartier bij aan de energietransitie. Daarnaast geven we hiermee opnieuw concreet invulling aan onze hoge ambities op het gebied van duurzaamheid.”

De bouw van het eerste appartementencomplex (naam), is in het vierde kwartaal van 2021 gestart. De eerste bewoners worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Goede voorlichting en selfservice

Eén van de uitdagingen bij een gebiedsontwikkeling is het belang van goede informatievoorziening naar de toekomstige bewoners. Zo weten zij vooraf wat ze kunnen verwachten van de collectieve aardgasvrije warmtevoorziening in hun nieuwe woning én hoe ze hier zo efficiënt en duurzaam mogelijk mee om kunnen gaan.

In een gebiedsontwikkeling worden woningen in kleine aantallen opgeleverd en aangesloten op het warmtenet. De centrale installatie wordt echter ingesteld op het volledige aantal woningen dat uiteindelijk op het systeem wordt aangesloten. Hierdoor én door de relatief hoge luchtvochtigheid in nieuwbouwwoningen, heeft het warmtesysteem ongeveer een jaar nodig om optimaal te functioneren.

We merken dat ook gebruikers die tijd nodig hebben om gewend te raken met de warmte-installatie in huis. Daarom informeren wij toekomstige bewoners met digitale brochures, instructievideo’s en bewonersbijeenkomsten. En zodra ze klant zijn, kunnen ze veel zelf regelen en lezen in de selfservice portal MijnEteck of met de Eteck app.

Bekijk hoe ''Zelf inzicht met MijnEteck'' onze klanten helpt.