Foto van project Boschkens Goirle waar met aquathermie warmte uit oppervlakte water wordt gegenereerd. Foto van project Boschkens Goirle waar met aquathermie warmte uit oppervlakte water wordt gegenereerd.
Boschkens Goirle

Duurzaamste warmtenet met aquathermie

Het warmtenet van de nieuwbouwwijk Boschkens in Goirle hebben wij in 2005 zelf gerealiseerd in opdracht van Eneco. In 2018 hebben we de exploitatie van de 380 duurzaam gebouwde woningen overgenomen.
WKO systeem met 5 brondoubletten
Aquathermie (TEO)
8.800 GJ bronenergie winning

In 2004 is de concessieovereenkomst getekend tussen de Gemeente Goirle en Eneco voor de realisatie van de duurzame nieuwbouwwijk ''De Boschkens-Oost'' in Goirle. Uitgangspunt was een EPC van 1,0 en een milieu ambitie van 40% CO₂ reductie. De realisatie omvatte 380 woningaansluitingen en één voor de Brede School.

Het WKO-systeem bevat vijf brondoubletten. Deze genereren een bronenergiewinning van gemiddeld 8.800 Gj per jaar. Alle gebouwen zijn aangesloten op het laagtemperatuur warmtenet. Iedere woning heeft een eigen warmtepomp inclusief boilervat voor warm tapwater. Het warmtenet transporteert water tussen ca. 12 - 18 °C (bronenergie). Verdere opwaardering van de bronenergie naar bruikbare warmte voor CV of tapwater vindt dus in de woning plaats. Door de aanwezigheid van de nabijgelegen Oostplas, lag het op deze locatie voor de hand om gebruik te maken van thermische energie uit oppervlakte water (TEO) in combinatie met een Warmte-, Koudeopslag (WKO) in een bodemenergiesysteem.

“Al 15 jaar gasloos en comfortabel wonen door een optimale inzet van aquathermie in combinatie met een bodemenergiesysteem. Eteck laat zien dat het mogelijk is.''
Gertjan de Joode, kennismanager bij Eteck

De gefaseerde realisatie van de wijk vond plaats van 2005 - 2009. 10 jaar later is dit warmtenet op het Nationaal Warmtecongres 2019 door Greenvis uitgeroepen tot meest duurzaamste warmtenet van 2019 in de categorie: innovatieve kleine netten.

Dit is mede gebaseerd op de behaalde energieprestatie en milieudoelstelling. Door een gunstige combinatie van factoren presteert met name het TEO-systeem optimaal.