Onze diensten

Investeren in projecten

Eteck investeert in projecten met zowel vreemd, als eigen vermogen. Tevens wordt gebruik gemaakt van subsidies en een projectbijdrage.

Betaalbaarheid

We hanteren een flexibele en transparante waarderingsstructuur voor klanten en eindgebruikers. Hierdoor is er inzicht in de betaalbaarheid van het project voor alle partijen en wordt budget beschikbaar voor herinvesteringen.

Hoe worden projecten gefinancierd?

Bij de overname van een exploitatie wordt een koopprijs overeengekomen. Eteck financiert de koopsom met zowel vreemd, als eigen vermogen.

Betreft het nieuwbouw, dan ontwikkelt en realiseert Eteck de nieuwe installatie. De stichtingskosten hiervan worden grotendeels gefinancierd uit het toekomstige jaarrendement van de exploitatie. Eteck financiert dit deel met zowel vreemd, als eigen vermogen. Het resterende deel van de stichtingskosten wordt als eenmalige projectbijdrage in rekening gebracht bij de opdrachtgever.