Foto bij de STOWA challenge warmtewinning uit oppervlaktewater in combinatie met fosforverwijdering uit water. Foto bij de STOWA challenge warmtewinning uit oppervlaktewater in combinatie met fosforverwijdering uit water.
11 mei 2021

Warmte winnen, fosfor verwijderen!

Hoe kun je thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) combineren met het verwijderen van fosfor uit datzelfde water op een zo ecologisch en economisch aantrekkelijke manier? En waarom is dat belangrijk? Ons oppervlaktewater bevat vaak (te) veel voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof, met negatieve effecten op de biodiversiteit in het water. Het verminderen van fosfor in het water kan dus bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit.

Op veel van onze duurzame warmteprojecten gebruiken we warmte uit lokale bronnen, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). Om de warmte uit het oppervlaktewater te halen, wordt het relatief warme water door ons systeem geleid. Wat als we naast warmte ook gelijk fosfor uit het water kunnen halen voordat het weer terugstroomt in de watergang?

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA ziet synergie-kansen in het combineren van TEO met fosforverwijdering. En zoekt knappe koppen die dit globale idee concreet kunnen maken. De kernvraag is:

“ Hoe kunnen we warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater – twee vliegen in één klap? ’’

De challenge van STOWA wordt actief onder de aandacht gebracht bij waterschappen, kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven. Na de sluitingsdatum (8 juni 2021) buigt een jury van experts zich over de ingediende ideeën. De beste ideeën worden beloond met een geldprijs en verder onderzocht op haalbaarheid door STOWA. Zo wordt denkkracht bij ingewikkelde vraagstukken gebundeld want samen weet je meer en waar de één niet verder komt richting een mogelijke oplossing, kan dat een ander weer op andere invalshoeken brengen.

De challenge

Bekijk de video en doe mee!

Eteck is marktleider van TEO-installatie in Nederland. Vanwege onze kennis en ervaring met TEO-installaties is ons gevraagd om in de 9-persoons jury plaats te nemen. Onze kennis- en innovatiemanager Gertjan de Joode zal mee beoordelen of ideeën inpasbaar en toepasbaar zijn op bestaande installaties.

Wij werken graag mee om slimme oplossingen ‘’boven water’’ te krijgen. Zo is de promovideo voor deze challenge opgenomen bij ons exploitatieproject Mariastichting in Haarlem. Hier legt Ruud Dorlandt (Teamleider Projectmanagement bij Eteck) uit hoe het winnen van warmte uit oppervlaktewater, ook wel aquathermie genoemd, werkt.

Meer lezen over warmtewinning uit oppervlaktewater