Foto van project Komforta in Rhoon waar in 2020 een recovery gedaan is. Foto van project Komforta in Rhoon waar in 2020 een recovery gedaan is.
22 september 2020

Verdere verduurzaming woonzorg Komforta Rhoon

Een mooie stap op ons project Komforta in Rhoon. Er is getekend voor verdere verduurzaming van de installatie in combinatie met verlenging van de samenwerking.

In 2018 hebben we het woonzorgproject Komforta in Rhoon overgenomen van Eneco; in een portefeuille met 30 andere landelijke projecten.

Onlangs hebben Woonzorg en Eteck de verlenging van de exploitatieovereenkomst, die loopt tot 2022, ondertekend. Door vlotte gesprekken en de wil om samen het verschil te maken in verduurzaming en klantcomfort, was er snel overeenstemming over continuering van de samenwerking.

De verlenging vindt plaats in combinatie met een recovery (forse verbeterslag). Door meerdere (onder)delen van de technische installatie te vervangen, te verbeteren en/of volledig onderhoud op te plegen, zal het gehele warmtesysteem beter en duurzamer functioneren.

Wat gaan we doen?

De huidige warmtepompen werken op gas. Deze worden vervangen door aardgasvrije warmtepompen. Het besturingssysteem van de opwekinstallaties wordt aangepast zodat deze weer optimaal functioneert. Tegelijkertijd wordt de verouderde elektra voorziening in de technische ruimte verbeterd.

Voor de bewoners betekent het dat deze aanpassingen zorgen voor beter comfort vanuit een duurzamere opwekinstallatie. Een direct financieel gevolg is dat mede door deze recovery het tarief voor koude, bij aanvang van de nieuwe overeenkomst, omlaag kan.

Komforta is een woon-/zorgcomplex met 92 appartementen, een apotheek, een bibliotheek en enkele dienstverleners in de gezondheidssector.