Foto van het hijsen van een droge koeler die op een dak moet komen. Foto van het hijsen van een droge koeler die op een dak moet komen.
11 maart 2021

Veilig onderweg naar nul

Sinds eind vorig jaar zijn wij warmteleverancier van woonzorgcomplex Kroonenburg in Zaandam. De exploitatie hebben wij overgenomen van woningcorporatie ZVH. Daarbij zijn afspraken gemaakt om de bestaande WKO-installatie te optimaliseren en te verduurzamen. De eerste stap hiervoor is gezet: er wordt een droge koeler op het dak geïnstalleerd.

De 244 (zorg)woningen worden al 10 jaar verwarmd en gekoeld met behulp van een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) en een collectieve warmtepomp. Op het dak waren warmwaterpanelen geïnstalleerd om de warme en koude bronnen in balans te houden. De vraag naar warmte is bij deze (zorg)woningen echter veel groter dan de vraag naar koeling. Daarom installeert Eteck nu in overleg met woningcorporatie ZVH een droge koeler op het dak, zodat de onbalans de komende tijd kan herstellen.

Nu de droge koeler op het dak staat, wordt de installatie hierop aangesloten. Ook wordt de volledige installatie regeltechnisch aan gepast en gekoppeld aan de centrale technische ruimte op de begane grond. Naar verwachting zal de vernieuwde installatie in mei worden opgeleverd.

Het uiteindelijke doel van deze optimalisatie en verduurzaming is dat de WKO-installatie duurzamer presteert én de bewoners een betrouwbaar warmtesysteem hebben met leveringszekerheid van voldoende comfortabele warmte.

Het hijsen van de droge koeler

Kraanbedrijf Nederhoff, zorgde voor het hijsen van de droge koeler die een gewicht heeft van ca. 2667 kg. en een afmeting van ca. 11 x 2,4 x 1,6m.

De werkzaamheden zouden eerder al plaatsvinden maar moesten vanwege het winterse weer worden uitgesteld. Het was op de geplande datum onveilig om de hijswerkzaamheden uit te voeren.

De voorbereidingen zijn uiteraard in goed overleg met de betrokken partijen afgestemd en vastgelegd in een hijsplan.

Foto van project Kroonenburg met een hijskraan ervoor

Gedurende de werkzaamheden zijn veiligheidsinspecties uitgevoerd om risico’s te signaleren en zo veilig mogelijk te werken. De dag is dan ook zonder incidenten verlopen, mede door een goede gezamenlijke voorbereiding, duidelijke afstemming van de taken en heldere onderlinge communicatie.

Terberg Totaal Installaties, die de droge koeler aansluit op de bestaande installatie, zorgde voor de coördinatie en een veilig verloop van de uit te voeren handelingen. Ook de Gemeente Zaandam was betrokken vanwege de vergunningaanvraag om de werkzaamheden uit te mogen voeren. De gebruikers van de commerciële ruimtes in de plint op de begane grond waren uiteraard ook betrokken in de communicatie en hebben geen overlast ervaren.

“ Blij dat deze dag soepel en veilig verliep en dat bewoners het als een leuke actiedag zagen. ’’
Michael van den Berg – projectmanager bij Eteck

Over ZVH Kroonenburg

Het woonzorgcomplex bestaat uit meerdere gebouwen en bevat 70 appartementen, 28 grondgebonden woningen, 77 zorgeenheden, 69 zorgwoningen en 2 commerciële ruimtes.

Omdat woningcorporatie ZVH de exploitatie van de WKO niet meer als onderdeel van hun kerntaken zag, is de exploitatie na een aanbestedingsprocedure, overgedragen aan Eteck.