20 februari 2023

Reactie Eteck op uitzending Radar

Maandag 20 februari is Eteck genoemd in de uitzending van Radar van AVROTROS. Tijdens de uitzending zijn twee bewoners en een jurist aan het woord gekomen over de gestegen tarieven. Wij begrijpen dat tariefstijgingen, zeker in deze tijd, vragen en emoties oproepen bij onze klanten.

In de uitzending kwamen vragen naar voren, die Eteck ook heeft ontvangen van klanten. Om zorgvuldig en onderbouwd antwoord te geven, is Eteck een onderzoek gestart naar de tariefstelling 2023 voor specifiek haar bronenergieprojecten, ook daar waar geen vragen door bewoners zijn gesteld. Het gaat daarbij om circa 25 projecten, ongeveer 10% van het totale klantenbestand.

Eteck wil met het onderzoek een compleet beeld hebben om daarna de betrokken bewoners transparant daarover te kunnen informeren. Bronenergieprojecten zijn niet zonder meer vergelijkbaar, vandaar dat elk project specifiek bekeken wordt. Mocht uit het onderzoek blijken dat onjuiste tarieven zijn gehanteerd, dan vindt er uiteraard met terugwerkende kracht een financiële correctie plaats.

Over bovenstaande zijn we ook in contact met onder andere enkele bewoners(groepen) en gemeenten. Naar verwachting kan Eteck medio maart volledige helderheid geven naar de bewoners op deze specifieke projecten. Dat is ook de reden dat Eteck voor nu een schriftelijke reactie aan Radar heeft gegeven.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de uitzending van Radar, dan vindt u hieronder antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuurt u ons dan een bericht via tarieven@eteck.nl.

    • De aanleiding voor het onderzoek zijn vragen van bewoners. Het gaat daarbij om de tarieven van onze bronenergieprojecten, zo’n 10% van onze klanten. Er zijn vermoedens uitgesproken dat de totstandkoming van tarieven op enkele bronenergieprojecten onjuistheden bevat. Om hier onderbouwd op te reageren, zijn wij een onderzoek gestart naar de tariefstelling op onze bronenergieprojecten. Voor al onze andere projecten is er geen reden verder onderzoek te doen. Eind maart verwachten wij bewoners van bronenergieprojecten te kunnen informeren over de resultaten van het onderzoek.

    • Bewonersvragen en -meldingen nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling. Op dit moment is het, net als bij anderen in de energiemarkt, extreem druk bij onze klantenservice door vragen rondom jaarnota’s, het prijsplafond en door de bekende tekorten op de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben wij momenteel langere wachttijden dan wenselijk.

    • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is op de hoogte van ons onderzoek. Zodra wij onderzoeksresultaten hebben, wordt dit gedeeld met de ACM. Ook hebben wij op regelmatige basis overleg met hen.

    • U hoeft niets te doen. Uw vraag wordt door ons in behandeling genomen, ongeacht de wijze waarop u contact met ons heeft gezocht. Op dit moment is het, net als bij anderen in de energiemarkt, extreem druk bij onze klantenservice door vragen rondom jaarnota’s, het prijsplafond en door de bekende tekorten op de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben wij momenteel helaas langere wachttijden dan wenselijk.

    • Eteck heeft vorig jaar een nieuwe vergunning aangevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bij een nieuwe vergunningsaanvraag gelden voorwaarden, waarop de ACM vanuit haar rol een controlerende functie heeft. De ACM ziet er op toe, naast het reguliere toezicht op warmteleveranciers, of Eteck zich houdt aan extra voorwaarden voor een nieuwe vergunning en aan alle andere eisen van de Warmtewet. Eteck heeft voor de nieuwe vergunningsaanvraag onlangs de nodige stukken bij de ACM aangeleverd.