4 juli 2023

Provincie Flevoland en EEF ondersteunen gemeenten en waterschap bij warmtetransitie

Met het mogelijk maken van meer activiteiten vanuit het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) wil de provincie Flevoland de warmtetransitie versnellen.

Het EEF gaat - namens de provincie - gemeenten en het waterschap ondersteunen bij de overgang naar aardgasvrij wonen en werken. Samen met de lokale overheden gaat EEF op zoek naar samenwerking en slimme oplossingen.

Een mooi voorbeeld van slimme oplossingen in de warmtetransitie is de nieuwste woonwijk van Almere, Hortus. Hortus heeft namelijk een duurzaam innovatief warmte- en koudeopslagsysteem, in de vorm van een Smart Thermal Grid (STG). Dit systeem wisselt warmte en koude uit tussen de aangesloten woningen, andere gebouwen en de bodem. Daarmee is het momenteel een van de meest duurzame vormen van warmteopwekking. Ook wordt er warmte uit het oppervlaktewater van het nabijgelegen Weerwater gebruikt.

Op duurzame wijze wordt op wijkniveau gezorgd voor efficiënte koeling, verwarming en levering van warmtapwater aan de gebouwen. Warmteleverancier Eteck is trots op het project. ’Met dit innovatieve systeem zorgen we ervoor dat overtollige warmte of koude tussen gebouwen wordt uitgewisseld en niet verloren gaat, waardoor we onze positieve impact verder vergroten’, zegt kennis- en innovatiemanager Gertjan de Joode van Eteck.

Gemeenten ondersteunen

‘Dankzij de extra activiteiten die EEF nu kan uitvoeren kunnen wij overheden in Flevoland helpen bij het ontwikkelen en mogelijk maken van meer van dit soort slimme projecten’, legt directeur Willem Enklaar van EEF uit. ‘Door hen bijvoorbeeld te ondersteunen bij het verkennen van de warmtebronnen binnen een gebied, of hulp bij opzetten van een organisatorisch en juridisch kader voor gemeentelijke warmtenetten.’

Het Energie Expertisecentrum Flevoland heeft veel kennis en ervaring met duurzame energie- en energiebesparingsprojecten. ‘EEF is een belangrijke partner, die beschikt over kennis van zaken en het overzicht heeft van de verschillende initiatieven en ontwikkelingen in de provincie. Op deze manier vullen we elkaar goed aan in beleid en kennis om samen de doelstellingen na te streven’, legt gedeputeerde Jop Fackeldey de keuze voor EEF uit.

Landelijk zijn er ook initiatieven om gemeenten technisch en financieel te ondersteunen. Zo zijn er vanuit het Expertise Centrum Warmte middelen beschikbaar gesteld via het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Hiermee hoopt het rijk regionale samenwerking tussen lokale overheden te stimuleren. Bijvoorbeeld op het gebied van warmtenetten. Dit is hard nodig omdat vóór 2030 1,5 miljoen woningen en vele andere gebouwen moeten zijn verduurzaamd en/of van het aardgas af zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Energietransitie versnellen

EEF helpt al ondernemers, non-profit organisaties en energiecoöperaties in Flevoland bij de ontwikkeling en realisatie van hun duurzame energie- en energiebesparingsprojecten. ‘We pakken op wat de markt niet of onvoldoende kan oppakken’, zegt directeur Willem Enklaar. ‘We hebben veel expertise over de warmtetransitie in huis en we helpen overheden bij vragen op procedureel, juridisch en financieel gebied. Verder denken we mee over participatie: hoe kun je samen met bewoners een warmtenet aanleggen.’