6 oktober 2021

Vier Nederlandse banken versterken positie Eteck

Warmteleverancier Eteck is vandaag met Rabobank, ING, ASN Bank en ABN Amro een financiering van in totaal € 225 miljoen overeengekomen. Daarmee wil Eteck haar huidige en toekomstige groei realiseren om de impact op de warmtetransitie te vergroten.

De warmtetransitie vraagt om een sterke organisatie, de juiste technische oplossingen, goede realisatiepartners, maar ook zo laag mogelijke financieringslasten. Zo kan worden gewerkt aan een robuuste invulling van de vraag naar duurzame warmte met inzet van lokale bronnen, nu en in de toekomst.

De overeenkomst betreft een herfinanciering van Eteck’s bestaande projecten, een bouwfinanciering voor de realisatie van de huidige nieuwbouw- en renovatieprojecten en een groeifinanciering voor toekomstige warmteprojecten in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

CEO Michiel van den Berg: “Eteck is klaar voor de volgende fase van groei. Wij zijn gedreven om voor 0 te gaan. Door de levering van duurzame warmte willen we de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen. Met deze financiële impuls kunnen we verder groeien door ondernemend te innoveren en investeren. Dat is de sleutel om de warmtetransitie haalbaar te maken en impact te realiseren.”

"Eteck is klaar voor de volgende fase van groei."
Michiel van den Berg - CEO bij Eteck

Eteck levert op vele plaatsen in Nederland warmte via een duurzaam warmte-koudesysteem als onderdeel van gebiedsontwikkelingen, zoals het Floriadeterrein in Almere, of voor opzichzelfstaande bouwprojecten. De meest recente stand-alone projecten zijn Spot en Amstelstation in Amsterdam, Grotius en het Stationspostgebouw in Den Haag en De Bankier in Tilburg.

Met het tekenen van de contracten onderstrepen Rabobank, ING, ASN Bank en ABN Amro de krachtige rol van Eteck binnen de Nederlandse warmtetransitie. Bij de totstandkoming werd Eteck bijgestaan door Green Giraffe, Clifford Chance, Techniplan Adviseurs, BDO en NautaDutilh, de banken werden bijgestaan door Hogan Lovells.