Een afbeelding die staat voor het platform startmotorkader 2020 Een afbeelding die staat voor het platform startmotorkader 2020
16 april 2020

Eteck sluit zich aan bij Startmotorkader

In nauwe samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en VNG is het Startmotorkader tot stand gekomen op initiatief van 36 Startmotorcorporaties, ondersteund door Aedes en vijf warmtebedrijven. Er zijn daarbij afspraken gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren. Gisteren is het akkoord gepubliceerd: het Startmotorkader Warmtenetten.

Het gebruik van dit kader staat open voor de hele sector en biedt een basis om op projectniveau snel overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden. Dat ligt volledig in lijn met de ambitie van Eteck en wij streven, net als de andere betrokken partijen, naar een woonlastenneutrale verduurzaming zodat de gemiddelde huurder niet meer gaat betalen dan voor de gasrekening.

In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door huizen aan te sluiten op warmtenetten. Onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties zijn vaak complexe trajecten. Om die gesprekken te ondersteunen, hebben warmtebedrijven en corporaties het zogenoemde Startmotorkader ontwikkeld, waarmee partijen op projectniveau gezamenlijk sneller tot afspraken kunnen komen.

Voor meer informatie:

Startmotorkader Warmtewetten

Betrokken partijen bij Startmotorkader