Een overzichtsbeeld van de toepassing aquathermie in 4 foto's. Beeld met blauwe en roze lijnen ter herkenning huisstijl Een overzichtsbeeld van de toepassing aquathermie in 4 foto's. Beeld met blauwe en roze lijnen ter herkenning huisstijl
1 september 2020

Eteck ondertekent Gedragscode Bodemenergie

Om een optimale bodembalans te waarborgen zijn kwalitatief hoogwaardige bodemopslagsystemen essentieel, naast het gebruik van duurzame bronnen (zoals aquathermie). Daarom juicht Eteck de Gedragscode Bodemenergie van harte toe. Wij erkennen het belang ervan en handelen hier al jaren naar.

Met het ondertekenen van de gedragscode, opgesteld door leden van BodemenergieNL, maken we nog zichtbaarder waar wij voor gaan: maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.

“We moeten zuinig zijn op onze bodem. Alleen dan kunnen we het blijven benutten voor verduurzaming van de energievoorziening!”

Met het ondertekenen van de gedragscode, opgesteld door leden van BodemenergieNL, maken we nog zichtbaarder waar wij voor gaan: maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.

Bodemenergie is een bewezen bron van duurzame warmte voor het verwarmen, met een warmtepomp, en verkoelen van woningen en gebouwen. Het toepassen van aquathermie, TEO, TEA en TED zijn zeer geschikte methodes om de bodembalans bij een WKO-systeem in evenwicht te houden. Daarnaast is een goed aangelegd én beheerd systeem een voorwaarde voor een probleemloze, langjarig exploitatie. En laat dat nou net onze expertise zijn!

Download hier de Gedragscode Bodemenergie om te lezen wat deze inhoudt.

Meer informatie over de door ons toegepaste energieconcepten kunt u hier vinden.