3 oktober 2018

Eneco draagt nog eens 14 warmteprojecten over aan Eteck

Eerder dit jaar nam Eteck al 16 warmteprojecten over waarmee het totaal op 30 projecten met bijna 4000 aansluitingen komt.

Het gaat om bestaande lokale warmte en koude projecten welke afgelopen half jaar in nauwe samenwerking tussen beide partijen zijn overgedragen. Eteck zal hierbij de warmte- en koude levering continueren aan alle betrokken klanten.

Eneco en Eteck leveren beide een bijdrage aan de verduurzaming van de energiesector. De gedeelde focus op duurzaamheid gecombineerd met de expertise die Eteck heeft in het beheren van lokale warmteprojecten zijn voor Eneco belangrijke redenen om voor Eteck te kiezen. Eteck stelt haar kennis en inzicht als marktleider van lokale duurzame warmtenetten ten dienste om de continuïteit van de projecten te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

Met deze overname gaat het aantal aansluitingen van Eteck richting de 40.000.

‘’Wij zien deze overname als belangrijk om nog effectiever in te zetten op de warmtetransitie”.

Een mooie stap!

Rard Rijcken, directeur Organisatie en Ontwikkeling Eteck Energie Bedrijven; ‘’Wij zijn erg blij dat we weer 4000 klanten kunnen verwelkomen bij Eteck. Eén van onze focuspunten is het leveren van een uitstekende service aan onze klanten. Dit doen wij met een enthousiast team! De komende jaren willen we nog meer gaan inzetten op een ultieme klantbeleving, zoals het uitbreiden van ons klantportaal en het inzichtelijk maken van het energieverbruik.’’

Eteck exploiteert meer dan 230 lokale warmte- en koudenetten tot enkele duizenden woning-aansluitingen per project. “Als organisatie zijn wij goed ingericht om afnemers bij lokale projecten van dienst te zijn”, aldus Jaap van Eck, directeur Eteck Energie Bedrijven. ‘’Wij zien de overname van deze volgende warmteprojecten als bevestiging van een duurzame samenwerking die ieder van ons in staat stelt om zijn eigen kracht, nog effectiever in te zetten voor de transitie in de energiemarkt.”

Deze overname is tot stand gekomen in samenwerking met ABN AMRO en TDP.