28 april 2023

Commerciële partijen Zuidas bieden restwarmte aan sociale huur

Er heeft een duurzame win-win-situatie plaats gevonden in Amsterdam, op de Zuidas. Woonstichting Lieven de Key heeft samen met warmteleverancier Eteck de samenwerking opgezocht met de Rotterdamse bouwende ontwikkelaar VORM en EDGE van het naastgelegen commerciële pand The Pulse of Amsterdam. Stepstone, een woontoren met sociale huur, wordt namelijk gekoppeld aan het warmte-koude systeem van het project in aanbouw The Pulse of Amsterdam. Op deze manier wordt de capaciteit van de warmte- en koudeopslag (WKO) optimaal benut. Woningbouw en commerciële gebouwen hebben op verschillende momenten koude- en warmtevragen en daardoor zijn ze complementair aan elkaar. VORM en EDGE hebben met Eteck en Lieven de Key de handen ineengeslagen om een duurzame oplossing te realiseren.

Artist Impression: WAX

Lieven de Key realiseert in samenwerking met VORM het project Stepstone. Er komt een woontoren met in totaal 216 sociale huurwoningen voor jonge woonstarters tussen de 18 en 28 jaar oud. Een bijzondere ontwikkeling op de Zuidas. Het sluit aan bij het doel van de woonstichting: jongeren de kans bieden om een woonstart in Amsterdam te maken. Bij de ontwikkeling van het project is het idee bij Lieven de Key ontstaan om het naastgelegen pand, The Pulse of Amsterdam, te gebruiken om de warmte- en koudebronnen in balans te houden. Om een goede oplossing te bedenken gingen Lieven de Key en Eteck, leverancier van duurzame warmte de samenwerking aan met het project The Pulse of Amsterdam.

Restwarmte

De warmte- en koude-installatie van woontoren Stepstone wordt gekoppeld met het WKO-systeem van The Pulse of Amsterdam. Hiermee ontvangt Stepstone restwarmte (en -koude), een unieke en duurzame oplossing. In The Pulse of Amsterdam komt onder andere 36.000m2 kantoorruimte, een bioscoop met 9 zalen, diverse horeca units en een supermarkt. Doordat er koeling in deze ruimtes wordt gebruikt, wordt er ook warmte geproduceerd. Dit is restwarmte en gaat vaak verloren wat niet duurzaam is. Met het gebruik van die restwarmte zorgen we ervoor dat warmte die niet door The Pulse of Amsterdam gebruikt wordt, gebruikt kan worden door Stepstone.

Oplossing dankzij samenwerking

VORM en EDGE hebben The Pulse of Amsterdam verkocht aan de Duitse belegger Union Real Estate Investment. Zij staan zeer positief tegenover deze samenwerking waarmee voor alle betrokken partijen een unieke win-win situatie ontstaat. Door de gebouwen te koppelen kunnen de bronnen van The Pulse of Amsterdam beter in balans worden gebracht en binnen Stepstone wordt zo gezorgd voor een efficiënte warmte-oplossing.

De koppeling aanleggen leek in eerste instantie niet mogelijk in verband met het doorkruisen van openbaar gebied. Dienst Zuidas verleende volledige medewerking aan het mogelijk maken van deze duurzame koppeling.

Volgens Lieven de Key zou het gebruik van restwarmte veel vaker moeten gebeuren: “Woningen en commerciële gebouwen hebben op verschillende momenten koude- en warmtevragen. Hierdoor kunnen ze elkaar aanvullen. De samenwerking opzoeken ligt dan voor de hand.” Daarnaast kan je op deze manier sneller overgaan op de verduurzaming waardoor je meewerkt aan de plannen van de regering dat Nederland in 2050 gasloos is. “We kijken overal op welke manier we het gasloos maken van onze woningen kunnen realiseren. Als je dan op een manier kunt samenwerken zoals we nu met Stepstone en The Pulse of Amsterdam doen én elkaar kunt helpen, dan moet je van die mogelijkheid gebruik maken,” aldus Rik Harmsen, gebiedsontwikkelaar bij Lieven de Key.