Foto van project IJsselkade in Doesburg. Foto van project IJsselkade in Doesburg.
8 maart 2021

Benutten restwarmte door samenwerking

Aan de IJsselkade in Doesburg ‘’ ligt de warmte voor het grijpen ’’. Met die insteek zijn vier partijen oriënterende gesprekken gestart om te onderzoeken of ca. 250 woningen, een hotel en een evenementenhal voorzien kunnen worden van restwarmte van de nabijgelegen Gieterij Doesburg.

Doordat de ijzergieterij het huidige smelthuis gaat vervangen door nieuwbouw zijn kansen ontstaan om te verduurzamen en de restwarmte te hergebruiken. Met een koppeling tussen de gieterij en de warmte-installatie, wordt niet alleen verspilling van warmte tegengegaan maar wordt de afgevoerde warmte van de gieterij hergebruikt om de woningen, het hotel en de evenementenhal duurzaam te verwarmen.

Ook de gemeente is zeer enthousiast over dit initiatief.

“ Wat een slimme manier om over te gaan naar duurzame warmte. Het zou prachtig zijn als dit lukt. ’’
Peter Bollen, wethouder bij Gemeente Doesburg

De wethouder zegt: ‘’ In een eerder stadium heb ik contact gehad met bewoners om te verduurzamen en ook met de ijzergieterij over gebruik van restwarmte. Ik vind het ontzettend mooi dat deze inwoners zelf het initiatief hebben genomen om de ideeën uit te werken, samen met Hotel Doesburg en evenementenhal LOC17. Goed te zien dat dit vooruit gaat en Eteck hier een rol in wil spelen. ‘’

De gesprekken tussen Gieterij Doesburg, de naastgelegen evenementenhal LOC17 evenementen en Eteck zijn gestart op initiatief van de Doesburgse Energietransitie Kadebewoners (D.E.K). Een bewonerscollectief dat gevormd is om bij te dragen aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Op basis van eerste berekeningen lijkt een uitstoot reductie van ca. 700 ton CO₂ op jaarbasis mogelijk. Eteck juicht dit initiatief van harte toe en voert op basis van de eerste gesprekken een haalbaarheidsonderzoek uit.

“ Dit bewonersinitiatief is een schitterend voorbeeld voor andere buurt- en wijkcomités. Samen onderweg naar nul! ’’
Gertjan de Joode, kennis- en innovatiemanager bij Eteck

Over project IJsselkade

Het project IJsselkade in Doesburg is in 2013 door Eteck overgenomen van NUON. De huidige warmte-installatie draait sinds 2005. De warmtelevering (distributie) aan woningen, commerciële ruimten en het hotel vindt plaats vanuit een centrale techniekruimte. De warmte wordt nu nog opgewekt door middel van een warmtekrachtkoppeling (WKK) en pieklastketels. Daar gaat dus verandering in komen.

De warmte-installatie zal naar verwachting (nog) niet volledig aardgasvrij worden. De WKK-installatie wordt verwijderd. De huidige oudere ketels naderen een natuurlijk vervangingsmoment en worden vervangen voor moderne ketels. Deze zijn dan geschikt voor pieklastlevering en back-up in het geval van gepland onderhoud bij de gieterij. Dit alles in combinatie met een restwarmteaansluiting met warmte van Gieterij Doesburg.