24 januari 2023

All-electric WKO in hypermoderne stadswijk Hyde Park

Op nieuwbouwproject Hyde Park in Hoofddorp krijgen alle 3.800 huishoudens na oplevering duurzame energie dankzij een aansluiting voor warmte, warmtapwater en koeling. In samenwerking met Roodenburg gaan we een grootschalige all-electric WKO realiseren.

De energieopwekking vindt plaats door een WKO met aquathermie, bestaande uit 4 doubletten. Een doublet is een open bodemenergiesysteem met twee verschillende bronnen: een warme en een koude bron. Hiermee verwarmen en koelen we de woningen en commerciële ruimtes duurzaam. Elke doublet verpompt 240 m3 per uur. We gaan richting de 4.000 WEQ’s voorzien van duurzame warmte en koude.

All-electric WKO

In de hypermoderne wijk komen in totaal 3.800 woningen. Alle woningen krijgen een aansluiting voor warmte, warm tapwater en koude aan de all-electric WKO. De warmtevoorziening van Hyde Park is volledig CO2 vrij gedurende de exploitatie. Dit komt mede doordat de elektriciteit, met een certificaat van oorsprong, gegarandeerd wordt ingekocht van Nederlands groene bronnen.

We verwachten rond de zomer van dit jaar de eerste woningen warmte, warm tapwater en koude te leveren.