27 juni 2024

ACM corrigeert maximumtarief warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een correctie doorgevoerd op het maximumtarief voor het vastrecht van warmte. Met dit zogenoemde herstelbesluit verlaagt de ACM het maximumtarief voor het vastrecht voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Over deze correctie zijn wij, net als alle andere warmteleveranciers, door de ACM geïnformeerd.

Onjuiste invoer ACM reden tot aanpassing

Aanleiding voor de herstelactie is een onjuiste invoer geweest door ACM in het rekenbestand dat zij gebruikt voor het bepalen van het maximumtarief voor Warmte. De aanpassing van die maximumtarieven 2024 geldt voor de gehele warmtesector en komt voor huishoudens neer op een bedrag van maximaal € 36,00 incl. btw per jaar, afhankelijk van de leverancier en dat wat geleverd wordt.

Het gaat om de volgende aangepaste maximumtarieven, die bij Eteck van toepassing zijn:

 • verwarming en warmtapwater: € 582,82 per jaar (was € 618,82)
 • alleen verwarming: € 291,42 per jaar (was € 309,41)

De ACM geeft aan extra maatregelen te nemen om dergelijke correcties in de toekomst te voorkomen.

Verwerking en terugbetaling

De ACM heeft alle warmteleveranciers verzocht bovenstaande aanpassingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 door te voeren en eventueel te veel betaalde bedragen uiterlijk via de jaarnota met klanten te verrekenen.

Eteck informeert al haar klanten over dit herstelbesluit. Voor de betreffende klanten zetten wij deze zomermaanden alles in het werk om de aangepaste tarieven in onze systemen te verwerken. Hierdoor profiteert de klant de resterende maanden van dit jaar nog van de kostenverlaging. Voor klanten die in de eerste maanden van dit jaar teveel vastrecht aan ons hebben betaald, verrekenen wij het resterende bedrag via de jaarnota.

Zodra wij de aanpassingen volledig verwerkt hebben, ontvangen de klanten die door bovenstaande aanpassing geraakt worden opnieuw bericht van ons om hen verder te informeren.

Meer weten? Raadpleeg het bericht van de ACM via www.acm.nl/nieuws

Veelgestelde vragen

 • Herstelbesluit ACM

  • De correctie van de ACM geldt alleen op de maximumtarieven Warmte voor afnemers van warmte die direct geschikt is voor ruimteverwarming en warmtapwater. Betaal je naast een vast bedrag per maand ook verbruikskosten? Dan is dit herstelbesluit op jou van toepassing. Dat is niet het geval als je maandelijks alleen vaste kosten betaalt, zoals bij projecten met bronenergie, een individuele warmtepomp, Nul op de Meter (NOM) woningen óf als je een grootzakelijke aansluiting hebt.

   Weet je niet zeker of je maandelijks verbruikskosten betaalt? Raadpleeg dan je tariefkaart of facturen op MijnEteck om dat te controleren.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Nee, met de informatie die Eteck en andere warmteleveranciers destijds van de ACM had ontvangen, zijn de tarieven voor 2024 berekend. Hierbij zijn de richtlijnen van de ACM gevolgd. Nu blijkt dat de ACM een onjuiste waarde had ingevoerd in het rekenbestand waarmee zij de maximumtarieven bepalen. Dit hebben zij gecorrigeerd, waardoor wij dit op onze beurt met onze eindgebruikers corrigeren.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Door deze correctie is dat mogelijk het geval, dat is afhankelijk van de diensten die je bij Eteck afneemt. De correctie van de ACM geldt alleen op de maximumtarieven Warmte en voor afnemers van warmte die direct geschikt is voor ruimteverwarming en warmtapwater. Deze aanpassing geldt voor de gehele warmtesector en komt per huishouden neer op een bedrag van maximaal € 36,00 incl. btw per jaar. Aangezien het jaar nog niet om is, betreft het hier een correctie over enkele maanden. Wij hebben over die periode dus maximaal 3 euro per maand te veel bij je in rekening gebracht. Klanten die dit raakt hebben wij persoonlijk geïnformeerd over de correctie.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Over de correctie op het maximumtarief voor vastrecht warmte, zijn wij door de ACM geïnformeerd. Zij hebben de gehele warmtesector verzocht deze aanpassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 door te voeren en eventueel teveel betaalde bedragen uiterlijk via de jaarnota met klanten te verrekenen. Bij Eteck ontvang je de jaarnota altijd in de eerste 6 weken van het nieuwe kalenderjaar.

   Wij kunnen ons goed voorstellen dat je niet tot het einde van het jaar wilt wachten om een lager maandbedrag te betalen. Daarom zetten wij deze zomermaanden alles in het werk om de aangepaste tarieven in onze systemen te verwerken, waarna je via MijnEteck toegang hebt tot een aangepast tariefblad 2024.

   Wij verwachten op de factuur van september de nieuwe tarieven in rekening te brengen. Heb je door de correctie in de afgelopen maanden teveel vastrecht aan ons betaald? Dan wordt dit resterende bedrag verrekend via de jaarnota.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • De ACM heeft alle warmteleveranciers verzocht de aangepaste tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 door te voeren en eventueel te veel betaalde bedragen uiterlijk via de jaarnota met klanten te verrekenen. Bij Eteck ontvang je de jaarnota altijd in de eerste 6 weken van het nieuwe kalenderjaar.

   De zomermaanden zetten wij alles in het werk om de aangepaste tarieven in onze systemen te verwerken. Hierdoor profiteer je de resterende maanden van dit jaar nog van de kostenverlaging als je daar recht op hebt. Wij verwachten op de factuur van september (die je in augustus ontvangt) de aangepaste tarieven in rekening te brengen.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • De zomermaanden gebruiken wij om de correctie van de ACM door te voeren in onze systemen. Waarna je via MijnEteck toegang hebt tot een aangepast tariefblad 2024. Wij verwachten op de factuur van september (die je in augustus ontvangt) de nieuwe tarieven in rekening te brengen.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!
  • Als je verhuist ontvang je van Eteck een eindnota. Verhuis je voor september 2024, dan zijn de aangepaste tarieven nog niet (volledig) in onze systemen verwerkt. Je ontvangt dan een eindnota op basis van de eerder vastgestelde tarieven. Uiteraard corrigeren we de tarieven ook voor jou met terugwerkende kracht als je daar recht op hebt. Hiervoor ontvang je na de eindnota nog een creditnota van ons met het uit te keren bedrag.

   Heeft dit antwoord geholpen?

   Bedankt voor je feedback!