12 september 2023

ACM sluit onderzoek warmtetarieven Eteck

Vandaag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend gemaakt dat het onderzoek naar de warmtetarieven van Eteck voor bewoners in de wijk Westwijk in Amstelveen wordt gesloten. De zorgen van de ACM die aanleiding gaven tot het onderzoek zijn weggenomen door een tariefwijziging van Eteck.

In januari ontvingen we bij Eteck klantvragen over tariefverhogingen en de juistheid van de tarieven voor 2023. Dit betrof klanten aangesloten op bronenergienetten, een specifiek warmtesysteem op basis van zeer lage temperatuur (ZLT) warmte, geleverd via een bronenergienet aan bewoners, waaronder in Westwijk. Om grondig en volledig antwoord te bieden op de klantvragen, hebben we samengewerkt met een gespecialiseerde partij om onze tarieven voor alle bronenergieprojecten te onderzoeken.

Dit interne onderzoek bracht tariefverschillen aan het licht. Wij beschouwden deze tariefverschillen als onwenselijk en lastig uit te leggen aan bewoners. Als reactie daarop heeft Eteck besloten om de tariefberekening voor alle bewoners in de Amstelveense wijk gelijk te trekken. Deze aanpassing is tevens van toepassing op de tarieven van bewoners die zijn aangesloten op vergelijkbare warmtenetten in andere wijken. De betreffende bewoners zijn hierover geïnformeerd en de verrekening, met terugwerkende kracht, heeft voor de zomer plaatsgevonden.

Eteck gaat met ingang van 1 januari 2023 de tarieven voor alle bewoners in Westwijk toetsen aan de maximumtarieven voor ZLT-warmte, zoals vastgesteld door de ACM. Dit maximumtarief gold al voor bewoners die na 1 januari 2020 bij Eteck klant waren, maar vanwege een overgangsregeling in de wet mocht bij bewoners die vóór die datum klant waren een hoger maximumtarief in rekening gebracht worden. Eteck komt nu bewoners tegemoet door alle bewoners die zijn aangesloten op bronenergienetten ten hoogste het maximumtarief voor ZLT-warmte in rekening te brengen. Hiermee zijn de tariefverschillen weggenomen.

Naar aanleiding van klachten startte de ACM dit jaar ook een onderzoek naar de tarieven die Eteck in 2022 en 2023 in rekening bracht. Onze recente tariefsaanpassing heeft de zorgen van de ACM over een mogelijke overschrijding van de maximumtarieven weggenomen en heeft de ACM doen besluiten haar onderzoek te sluiten.

Bij Eteck blijven we ons hard maken voor meer transparantie in tarieven en wetgeving, met als doel te zorgen voor tevredenheid bij klanten en draagvlak binnen de maatschappij voor warmtenetten als onderdeel van de energietransitie.