Toepassing van zonnewarmte

Thermische zonne-energie

Van zonnestaling naar bruikbare warmte. Deze warmte wordt opgewekt met zonnecollectoren en opgeslagen in een boilervat. Op deze manier kan het gedeeltelijk voorzien in de behoefte aan warm tapwater en ruimteverwarming.

Thermische energie kan onder andere uit zonnestraling worden gehaald. Zonnecollectoren dragen de zonnewarmte dan over aan een transportvloeistof, vaak een water-glycol mengsel. De potentie van zonthermie is groot, maar nog relatief onbekend. Zonnewarmte kan bij uitstek dienen als regeneratie bij (kleinschalige / gesloten) warmte-koudeopslagsysteem (WKO). Dan wordt warmte dat niet direct nodig is, opgeslagen in de bodem.

Foto van project De Tuinen in Woudenberg waar zonnecollectoren op het dak zijn geplaatst om te verduurzamen.

Meer weten over de werking van thermische energie?

Schrijf je in voor onze online kennissessie en kom te weten hoe lokale, collectieve oplossingen de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar maken. We gaan tijdens de sessie in op de verschillende aspecten die bij de levering van duurzame warmte komen kijken. Van techniek tot juridisch en van financieel tot dienstverlening aan de eindgebruiker.