Toepassing van zonnewarmte

Thermische zonne-energie

Van zonnestaling naar bruikbare warmte. Deze warmte wordt opgewekt met zonnecollectoren en opgeslagen in een boilervat. Op deze manier kan het gedeeltelijk voorzien in de behoefte aan warm tapwater en ruimteverwarming.

Meer weten over de werking van thermische energie?

Schrijf je in voor onze online kennissessie en kom te weten hoe lokale, collectieve oplossingen de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar maken. We gaan tijdens de sessie in op de verschillende aspecten die bij de levering van duurzame warmte komen kijken. Van techniek tot juridisch en van financieel tot dienstverlening aan de eindgebruiker.