Historie

Al meer dan 125 jaar zetten wij verandering in

Van Haags sloopbedrijf naar landelijke duurzame warmteleverancier. In de afgelopen 125 jaar heeft Eteck continu ingespeeld op veranderde behoeften in de markt en hebben we ons ontwikkeld tot de grootste duurzame warmte- en koudeleverancier van Nederland.
"Eteck heeft bewezen te kunnen inspelen op veranderingen, daardoor kunnen wij nu een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie."
Jaap van Eck, directeur en mede-eigenaar

Groei Eteck draagt positief bij aan CO₂-reductie

Om maximale impact te hebben op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag ontwerpt, ontwikkelt en financiert Eteck decentrale systemen die gebruik maken van lokale warmte en koude bronnen, waaronder warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO), warmte uit lucht en warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). Van Eck: “Wij zijn techniekonafhankelijk en maken voortdurend gebruik van de beste beschikbare techniek die voldoet aan de uitgangspunten van leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid ten behoeve van onze klanten.”

Waar Eteck in 2011 nog slechts ca. 2.000 aansluitingen had, is dit tot 45.000 eenheden gegroeid in 2020, waarbij in 2019 een groei van ca. 12.500 eenheden is gerealiseerd. Naar verwachting zal de onderneming binnen 4 jaar meer dan 100.000 aansluitingen gecontracteerd hebben. Daarmee neemt de positieve impact op het milieu significant toe. In 2019 is hiermee bijna 36.262 ton CO₂-uitstoot bespaard.

Maximale impact op de verduurzaming van de warmte- en koudevraag

Van Eck: “In Nederland staan we voor een ongekende opgave. De energietransitie die voor ons ligt vraagt om zowel technische en innovatieve oplossingen als ondernemende modellen. Eteck is uitstekend gepositioneerd om de maximale impact te kunnen realiseren op de verduurzaming van de warmte- en koudevraag, met minimale impact op het milieu. In de afgelopen 20 jaar heeft Eteck bewezen continu te kunnen inspelen op veranderingen, dat maakt dat de onderneming de vaardigheid heeft om ook in de komende jaren te kunnen inspelen op de behoefte vanuit de markt om een bijdrage te kunnen leveren aan de benodigde warmtetransitie. Eteck is ervan overtuigd in 2050 > 1.000.000 aansluitingen te kunnen voorzien van betaalbare duurzame warmte met maximaal comfort voor de eindgebruiker.”