Foto van project De Tuinen met op de achtergrond project Het Groene Woud. Beide in Woudenberg. Foto van project De Tuinen met op de achtergrond project Het Groene Woud. Beide in Woudenberg.
De Tuinen en Het Groene Woud in Woudenberg

Samen verbonden

In 2018 hebben we project De Tuinen en Het Groene Woud samen met nog een ander project in Woudenberg overgenomen van Vallei Wonen. Daarna zijn we met verduurzaming aan de slag gegaan door o.a. het plaatsen van PVT-panelen.
Bouwjaar 2010, overname 2018
WKO met collectieve warmtepomp
49 WEQ

De installatie van dit project is gebouwd in 2010. In 2018 hebben we de exploitatie overgenomen. We constateerden dat de installatie van De Tuinen minder koeling verbruikte dan waar in het technisch ontwerp rekening mee was gehouden. Dit bleek ook zo te zijn bij het naastgelegen project Het Groene Woud. Doordat er minder koude werd afgenomen dan vooraf berekend ontstond een onbalans in de bodem.

Medio 2020 zijn de werkzaamheden afgerond om de installaties van deze twee projecten aan elkaar te verbinden. Tevens zijn er PVT panelen op het dak van De Tuinen geplaatst en aan het systeem gekoppeld. Op het dak van Het Groene Woud was hier geen plaats voor, echter doordat de systemen met elkaar verbonden zijn, maken ze beide gebruik van de panelen op het dat van De Tuinen. Door het plaatsen van de PVT panelen wordt de onbalans hersteld.

Een mooie bijkomstigheid van de PVT panelen is dat deze, naast de warmtelevering, elektriciteit produceren waardoor de installatie in zijn geheel energetisch beter gaat presteren.