24 december 2021

Podcast: Change Short Stories

We zijn voor warmte te afhankelijk van aardgas in Nederland. Hoe kunnen we al onze huizen aardgasvrij en duurzaam warm krijgen? En hoe haal je mensen over de streep die niet of moeizaam mee willen?

Change Inc. vroeg het aan Michiel van den Berg, CEO van Eteck, in de podcast Change Short Stories. “Aan de ene kant is het een non-issue. Uiteindelijk is het besluit in Nederland genomen om de verduurzaming op deze manier aan te pakken en wij helpen bij de uitvoer daarvan. Aan de andere kant zien we dat de uitdaging met name in de bestaande bouw zit. Het creëren van draagvlak en kennisdeling helpt om die transitie snel en succesvol uit te voeren.”