Een foto van woonzorgcomplex Kroonenburg in Zaandam wat eind 2020 is overgenomen van woningcorporatie ZVH Een foto van woonzorgcomplex Kroonenburg in Zaandam wat eind 2020 is overgenomen van woningcorporatie ZVH
30 november 2020

Overname WKO-installatie ZVH Kroonenburg in Zaandam

De uitslag van de overname-aanbesteding van de WKO-installatie ontvingen wij maart jl.. Nu is de overdracht ook formeel getekend. Met deze overname breiden wij onze exploitatie verder uit met 70 appartementen, 28 grondgebonden woningen, 77 zorgeenheden, 69 zorgwoningen en 2 commerciële ruimtes.

Het woonzorgcomplex, bestaande uit meerdere gebouwen, is voorzien van een collectieve WKO-installatie. Hiermee wordt warmte, koude en warm tapwater geleverd aan de gebruikers. De WKO-installatie is ontwikkeld door Zaankristal, een samenwerkingsverband van de Zaanse woningcorporatie ZVH en projectontwikkelaar Kristal en is in 2011 in gebruik genomen. Omdat ZVH de exploitatie van de WKO niet meer als onderdeel van hun kerntaken ziet, wordt deze overgedragen aan een professionele marktpartij.

In het gepresenteerde plan van aanpak zijn alle gevraagde elementen helder uitgewerkt en inhoudelijk goed beantwoord. Er is veel aandacht besteed aan de projectorganisatie en communicatie. Ook gaat u in op de risico’s en draagt u beheersmaatregelen aan. Dit wekt vertrouwen in ervaring en een gedegen aanpak.
Samenvatting resultaat van aanbesteding op Kwaliteit

De installatie werkt nu, na een bronrevitalisatie in 2017 op advies van IF Technology, naar behoren. Om de duurzame warmtelevering ook in de toekomst te borgen, brengt Eteck nog een regeneratievoorziening aan.

Bronvermeling foto: KOW architecten Den Haag, ir J.F. Kaashoek