31 januari 2023

Oud pomphuisje ingezet voor verduurzaming 52 woningen

In Ulft worden 18 appartementen en 34 grondgebonden woningen verduurzaamd. De woningen aan de Oude IJssel worden begin 2023 aansloten op een duurzame warmte-installatie wat leidt tot ca. 75% aardgasreductie. Wat het nog extra bijzonder maakt, is de inzet van een oud pomphuisje dat dienst doet als technische ruimte voor de nieuwe warmte-installatie.

Oud pomphuisje duurzaam ingezet

De 52 woningen, met 18 appartementen van woningcorporatie De Woonplaats, zijn in 2000 gebouwd en krijgen sindsdien warmte vanuit een collectieve gasgestookte installatie dat door het toenmalige energiebedrijf Nuon is gerealiseerd. In 2013 nam warmteleverancier Eteck deze installatie over en had de wens deze te verduurzamen. In samenwerking met de Gemeente Oude IJsselstreek én aannemer WAM van Duren ontwikkelde Energy Bridge voor Eteck de duurzame installatie. De installatie staat in een gedeelte van een pomphuisje dat ooit door het Waterschap in gebruik was.

Bouwkundige aanpassingen 

Omdat de grond rondom het pomphuisje niet van de gemeente of Eteck was, droeg de Gemeente Oude IJssel, als eigenaar van het pomphuisje, actief bij. Om deze verduurzaming mogelijk te maken, is gekozen om het pomphuisje bouwkundig aan te passen. Daarmee kunnen de warmtepompen zo goed mogelijk ingezet worden in de beperkte ruimte. WAM Van Duren voert de bouwkundige aanpassingen uit.