2 augustus 2021

Eteck steunt ambitie ACM

Deze week heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aandacht gevraagd voor de problemen van bewoners die zijn aangesloten op oudere warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen). De ACM doet daarin een aantal aanbevelingen om de wetgeving rondom warmtenetten aan te scherpen.

In de brief van de ACM worden ook enkele overnameprojecten van Eteck genoemd. Zoals in ons public statement van vorig jaar is aangegeven, heeft Eteck met de overnames van deze projecten de verantwoordelijkheid op zich genomen de bestaande problemen op te lossen. Een aantal van de genoemde projecten is inmiddels succesvol afgerond en de WKO-systemen functioneren naar tevredenheid van de bewoners. Andere projecten hebben nog onze volledige aandacht. Ook daar zijn we vastbesloten te komen tot een duurzame en robuuste oplossing voor de bewoners.

WKO-systemen zijn niet nieuw. Eteck heeft meer dan 20 jaar ervaring met deze warmtesystemen. Door de warmtetransitie waar we midden in zitten, neemt de schaalgrootte van deze toepassing fors toe. Voor de warmtetransitie is draagvlak en vertrouwen van bewoners in WKO-systemen de uitdaging en daar draagt een goed en passend wettelijk raamwerk met effectief toezicht aan bij. Met ontwikkelende warmtesystemen en een hard groeiende organisatie weten wij als geen ander dat de praktijk soms weerbarstig kan zijn. Daarom werken wij elke dag aan de betrouwbaarheid van onze installaties, optimalisatie van onze dienstverlening en het vertrouwen in ons en onze warmtesystemen. Verdere transparantie en het geven van rekenschap dragen daar ook aan bij.

Om die reden ondersteunen wij de richting die de ACM met haar aanbevelingen kiest. We treden in overleg met de ACM en EZK om te zien hoe dit gerealiseerd kan worden en kan bijdragen aan een succesvolle warmtetransitie.