Het logo van Scholt Energy en Eteck samen vanwege de samenwerking op gebied van energie inkoop en innovatie Het logo van Scholt Energy en Eteck samen vanwege de samenwerking op gebied van energie inkoop en innovatie
8 september 2020

Energielevering en innovatie!

Scholt Energy en Eteck gaan voor 100% duurzame energie en onderzoeken flexibele inzet van warmte-opwekinstallaties. Scholt Energy en Eteck gaan een samenwerking aan voor energielevering en innovatie. Samen onderzoeken de organisaties de optimale inzet van warmte-opwekinstallaties op de energie- en flexibiliteitsmarkten.

Het doel van het onderzoek is betere integratie van duurzame energie, door inzet van beschikbare flexibiliteit waarmee de betaalbaarheid nog verder kan worden verbeterd. Scholt Energy en Eteck bundelen hiervoor de krachten. Deze twee organisaties met jarenlange ervaring in hun vakgebied, gaan kennis uitwisselen om samen de flexibiliteit van warmte-opwekinstallaties te onderzoeken. Waar Scholt Energy de kennis en ervaring heeft met energie- en flexibiliteitsmarkten, kan Eteck de warmtevraag prognosticeren en de installaties aansturen die gebruik maken van duurzame lokale bronnen.

Onderzoek naar flexibiliteit installaties

Om de warmte-opwekinstallaties optimaal te kunnen inzetten, vindt een analyse plaats op alle verbruiksdata van de systemen van Eteck. Eteck onderzoekt wat de technische mogelijkheden zijn voor flexibele inzet van de systemen en waarborgt dat er geen verlies van comfort is. Zo wordt onder andere getoetst tussen welke bandbreedtes de temperatuur mag schommelen en welke beperkingen er zijn voor het aan- of uitschakelen van verbruikers of opwekkers. Scholt Energy onderzoekt hoe de flexibiliteit per locatie kan worden ontsloten richting de energie- en flexibiliteitsmarkten en analyseert op welke energiemarkten de flexibiliteitsoplossingen de meeste waarde opleveren.

Groene stroom

Eteck neemt groene stroom af bij Scholt Energy vanaf 1 januari 2021. Het gaat hierbij om 100% Nederlandse zonne-energie. Ook wordt de CO₂-uitstoot van het gasverbruik van Eteck volledig gecompenseerd.

Over Eteck

Eteck Energie Bedrijven B.V. is voortgekomen uit het Haagse familiebedrijf Van Eck dat is opgericht in 1895. Eteck exploiteert duurzame, collectieve, decentrale installaties waarmee warmte en/of koude geleverd wordt aan woningen, bedrijven en de utiliteit. Samen met meer dan 80 enthousiaste collega’s streven we dagelijks naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag. In 2019 behaalde Eteck een winstgevende omzet van bijna 30 miljoen euro.
Het kantoor van Eteck is gevestigd in Waddinxveen, Nederland http://www.eteck.nl

Over Scholt Energy

Scholt Energy uit Valkenswaard is energiepartner voor de zakelijke markt in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Scholt heeft zo’n 5.000 klanten en een omzet van 500 miljoen euro. De organisatie combineert 15 jaar marktervaring met een zeer persoonlijke, klantgerichte aanpak. De energielevering is gericht op kostenbesparing en risicospreiding, door het combineren van vaste en variabele prijzen. Scholt helpt haar klanten bij alle energiezaken, van energiebesparing tot zonnepanelen en geautomatiseerde sturing van energiestromen. Het belangrijkste doel daarbij: een langdurig partnerschap.