Artist impression van project De Hoge Regentesse in Den Haag. Artist impression van project De Hoge Regentesse in Den Haag.
8 december 2020

Duurzame warmte op grote hoogte in Den Haag

Begin november trokken de eerste bewoners van De Hoge Regentesse in hun nieuwe duurzame appartement. De woontoren van 76 meter hoog bevat 128 appartementen verdeeld over 23 verdiepingen. De bouw is uitgevoerd door Van Wijnen in opdracht van ASR Dutch Core Residential Fund, de eigenaar van het woongebouw.

In verband met beperkte ruimte is op deze locatie, aan de zuidkant van Den Haag centrum, gekozen voor een gesloten bodemwarmtewisselaarsysteem (bodemlussen). Alle appartementen zijn voorzien van een individuele Itho warmtepomp die is aangesloten op het warmtesysteem. Het distributiewater in het warmtesysteem wordt via bodemlussen voorverwarmd door de bodem. Deze lussen zijn op 152 en 200 meter diepte in de bodem aangebracht. Het voorverwarmde distributiewater wordt met een individuele warmtepomp in de woning verder opgewarmd. Die warmte wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van de woning en de productie van warm tapwater. In de zomer wordt het relatief koele water uit de bodemlussen gebruikt om de woning te verkoelen.

“Met de start van deze exploitatie hebben we extra geïnvesteerd in klantcommunicatie. Zo krijgt de toekomstige bewoner een realistisch beeld in de verwachtingen van het duurzame warmtesysteem.’’
Tom Klercq, projectmanager bij Eteck

Bewonerscommunicatie

Aangezien de werking van duurzame warmtesystemen anders is dan bij traditionele fossiele warmtebronnen, dienen toekomstige bewoners goed geïnformeerd te worden. Bij De Hoge Regentesse hebben we via de verhuurder een informatiepakket beschikbaar gesteld zodat bewoners vooraf bekend waren met de warmtevoorziening.

Naast de informatie vooraf zijn bewoners uitgenodigd voor een online interactieve presentatie waarbij uitleg wordt gegeven over het warmtesysteem en het gebruik ervan. Hierbij is ook Giesbers als installatie- en onderhoudspartij aanwezig, zodat bewoners direct antwoord kunnen krijgen op hun vragen over de warmteinstallatie en het onderhoud.

Ook kunnen bewoners gebruik maken van MijnEteck, een selfservice portal waarin persoonlijke en project gerelateerde gegevens staan zoals tarieven, facturen en algemene projectinformatie. Maar ook kunnen ze hiermee het voorschotbedrag aanpassen, een verhuizing doorgeven, vragen stellen of een storing melden.

De nadruk bij de informatievoorziening richting bewoners, ligt op het gebruik van warmte in de woning. Zo is het belangrijk dat de woning op een constante temperatuur blijft. De temperatuur kan niet snel of voor een korte periode gewijzigd worden. Het duurt ongeveer 24 uur voordat de temperatuur met 1 °C verhoogd of verlaagd is in de woning. Een constante temperatuur (20 of 21 °C) geeft het beste comfort en draagt bij aan een duurzaam en betaalbaar gebruik.